Lång väg kvar till rent vatten och sanitet för alla

Nairobi, 220216 (IPS) – Ett av de globala utvecklingsmålen är att alla människor ska erbjudas tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar. Siffror visar dock att många afrikanska länder ligger långt efter i arbetet för att uppnå målsättningen – och konsekvenserna är ödesdigra.

Pearl Otieno bor i slumområdet Kibera i Nairobi, där diarrésjukdomar är mycket vanliga bland de små barnen. När hennes fyraårige son blev svårt magsjuk gav hon pojken en blandning av vatten och salt, den metod som många föräldrar använder sig av när barnen insjuknar.

– Men han blev inte bättre, utan låg bara på golvet och var alldeles försvagad, berättar Pearl Otieno för IPS.

När hon väl insåg situationens allvar och begav sig mot det närmaste sjukhuset var det redan för sent och hennes son avled.

I Kibera är företeelsen ”flygande toaletter” välkänd. På grund av bristen på toaletter tvingas många uträtta sina behov i påsar som sedan kastas bort. Det är särskilt vanligt på kvällar och nätter då många känner sig för otrygga för att besöka de offentliga toaletterna.

– Människor som gör sina behov i det fria, flygande toaletter, brist på rent vatten och pengar för att köpa tvål och att sopor och mänskligt avfall dumpas på offentliga ytor. Det präglar livet för barn som växer upp i slummen, säger Nelson Mutinda, som arbetar med hälsofrågor för en liten lokal organisation.

Men det är inte bara i slumområden som Kibera där bristen på toaletter och rent vatten plågar landets befolkning. En majoritet av kenyanerna har tillgång på rent dricksvatten, men statistik från Unicef visar att bara 29 procent av befolkningen har god tillgång till sanitära anläggningar.

Närmare fem miljoner kenyaner beräknas fortfarande vara tvungna att utföra sina behov i det fria. Och data från Världsbanken visar att bristen på toaletter har förblivit ett stort problem i de flesta av Afrikas låg- och medelinkomstländer.

Siffror från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att de afrikanska länderna halkar efter i arbetet för att alla ska erbjudas tillgång till rent vatten och sanitet.

WHO betonar att det krävs större investeringar – och att målsättningen annars riskerar att förbli ouppnåelig i takt med att klimatförändringarnas effekter förvärras och kontinentens befolkning fortsätter att växa.

Den nuvarande situationen är en bidragande faktor till att ett barn i Afrika söder om Sahara löper minst 14 gånger högre risk att dö innan de hunnit fylla fem år jämfört med ett barn som växer upp i ett av världens rika länder, enligt WHO.

Enligt officiella siffor avlider minst 64 500 barn i Kenya varje år, innan de hunnit fylla fem år.

Mary Wanjiru arbetar som barnsjuksköterska vid Mbagathi-sjukhuset, som ligger nära Kibera. Hon berättar för IPS att många små barn avlider av sjukdomar som kan förebyggas – som diarré – eftersom de kommer in för sent till sjukhuset. Mary Wanjiru betonar hur viktigt det är med en välfungerande hygien och tillgång på rent vatten och sanitet för små barn, i synnerhet under deras första tre år i livet

Studier från USA:s biståndsorgan USAID visar samtidigt att problemen även är stora på många sjukhus och vårdcentraler i Afrikas låg- och medelinkomstländer. På häften av alla vårdinrättningar i dessa länder saknas rinnande vatten och på en tredjedel saknas det ordentliga avlopp. Många vårdinrättningar har dessutom brist på tvål.

Beräkningar har visat att satsningar på rent vatten, sanitet och hygien skulle kunna rädda livet på många hundratusentals barn i världen varje år.

Enligt WHO är god handhygien den mest kostnadseffektiva insats som finns för att förhindra magsjukdomar och luftvägsinfektioner bland små barn.

Samtidigt visar data från Unicef och WHO att uppskattningsvis 818 miljoner barn i världen går i skolor där det saknas förutsättningar för att eleverna ska kunna tvätta händerna. I världens minst utvecklade länder saknas detta på sju av tio skolor.

Unicef beräknar att över 700 barn som ännu inte fyllt fem år dör varje dag på grund av diarrésjukdomar som kan kopplas till bristen på rent vatten, sanitet och god hygien.

Sjuksköterskan Mary Wanjiru säger att många föräldrar inte inser hur snabbt situationen kan bli mycket allvarlig för ett litet barn som lider av diarré – och att en del kommer till sjukhuset för sent.

– Ibland handlar om en kamp mot tiden, som vi förlorar, konstaterar hon.

Joyce Chimbi