Nigeria: Diskrimineringen kan bli livslång för leprans offer

Abuja, Nigeria, 220207 (IPS) – Närmare 300 människor bor i Alheri, ett eftersatt område i utkanten av Nigerias huvudstad Abuja där personer som drabbats av lepra lever. Här tvingas många familjer bo kvar även efter att de blivit botade från den stigmatiserande sjukdomen.

Seidu Ishaiku bor i Alheri tillsammans med sin familj. Hans mål är att barnen i området ska få chansen till ett bättre liv.

– Våra barn är vårt framtidshopp. Vi vill inte att de ska bli en belastning för samhället, utan att våra barn ska bli framgångsrika, säger han till IPS.

Alheri är slitet och eftersatt. Bostäderna är i dåligt skick och det saknas avlopp. Invånarna hämtar sitt vatten från en gemensam brunn.

Lepra är en sjukdom vars tidiga symptom är svårdiagnosticerade. Om den förblir obehandlad så kan den leda till bestående skador i många organ, framför allt händer och fötter. Men den kan behandlas och tidig vård kan förhindra de flesta funktionsnedsättningar lepra kan leda till. Och lepra är inte längre smittsam när en person väl har påbörjat sin behandling.

Här i Alheri blir dock många kvar även efter att de blivit botade. Invånarna försörjer sig främst på småjordbruk och småskalig försäljning medan barnen bidrar genom att samla in ved och bedriva gatuförsäljning.

Terver Anyor vid organisationen Leprosy Mission Nigeria säger att de myter och fördomar som omger sjukdomen leder till att de som drabbas ofta tvingas leva under svåra förhållanden, exkluderade från det övriga samhället. Hans organisation arbetar med att stötta invånarna i Alheri.

– Många människor tror att en person som har drabbats av en funktionsnedsättning fortfarande har lepra – även efter att den fått behandling, säger Terver Anyor.

Av det skälet driver hans organisation, tillsammans med flera andra, nu en kampanj som syftar till att öka kunskaperna om lepra.

Deras budskap kommer att sändas ut via olika medier, men man planerar även att hålla flera offentliga möten i Abuja. Kampanjen drivs med stöd av den japanska stiftelsen Sasakawa Health Foundation.

– Vårt mål är att helt stoppa spridningen av lepra – och att helt få bort diskrimineringen, säger Terver Anyor.

Stigmatiseringen av personer som drabbats av lepra leder enligt honom till att de drabbade inte får något arbete, och dessutom blir utan den sociala service som erbjuds andra.

Barnen i Alheri har tillgång till gratis skola. Men den lokala skolans rektor Aliyu Bashiru Kwali säger att fattigdomen gör att många barn måste ge sig ut och arbeta efter skoldagen, ibland under hela nätterna. Och det gör det svårt för många av barnen att kunna koncentrera sig på skolarbetet.

– Vi kan inte hindra de elever som tvingas arbeta som gatuförsäljare för att hjälpa sina familjer. Om de inte arbetar så blir det ingen mat. Många barn tvingas från väldigt ung ålder axla ett väldigt tungt ansvar, berättar rektorn.

Många boende i området är besvikna över att de inte får det stöd de behöver. Dessutom har situationen förvärrats under pandemin, berättar den lokale ledaren Ali Isah:

– Vi har inte fått några stödinsatser från myndigheterna samtidigt som vi har blivit instängda här. Vi vågar inte ge oss ut och tigga eftersom vi då riskerar att bli illa behandlade av polisen.

Ali Isah berättar om ett tillfälle då myndighetsföreträdare anlände med stora mängder mat och medierepresentanter. Men när myndighetsföreträdarna gav sig av igen lämnade de bara tre säckar med ris efter sig.

Han säger att kampen för att överleva har varit enormt svår i samband med de nedstängningar som har genomförts under pandemin.

En som vet hur svår situationen är för dem som drabbats av lepra är Lilibeth Evarestus, som numera arbetar som jurist. Hon var själv drabbad av sjukdomen, men driver i dag organisationen Purple Hope Initiative, som i Lagos arbetar med att stötta kvinnor och barn som drabbats av lepra.

– Jag drabbades själv av svår diskriminering och stigmatisering, som byggde på att människor var felinformerade om sjukdomen, berättar hon för IPS.

Efter att ha blivit botad bestämde sig Lilibeth Evarestus att viga sitt liv åt att bekämpa fördomarna – och att sprida korrekt information.

Oluwatobi Enitan