Zimbabwes statliga jordbruksstöd har inte löst matbristen

Bulawayo, 220204 (IPS) – De statliga stödprogrammen för att öka småböndernas matproduktion har inte gett önskad effekt i Zimbabwe. Miljontals människor har fortsatt brist på mat.

I mitten av januari grep zimbabwisk polis tre män som hade konstgödsel till ett värde av över motsvarande en miljon kronor i sin ägo. Det visade sig att gödseln kom från det statliga program som syftar till att hjälpa landets småbönder att öka sin jordbruksproduktion – och därmed ska förbättra tillgången på mat i landet.

Fallet är bara ett av många som satt ljuset på problemen med de statliga insatser som görs för att öka matproduktionen, bland annat inom det stora program där bönder erbjuds tillgång på insatsvaror och fröer. En satsning som dock inte gett önskvärda effekter.

I stället har produkterna i många fall hamnat på avvägar. Kritiker menar att programmet öppnar för den typen av missbruk från personer som har rätt kontakter.

På senare år har Zimbabwe främst satsat på att öka produktionen av majs. Bara under förra året fick 1,8 miljoner hushåll på landsbygden tillgång till fröer och insatsvaror för att kunna producera mer av stapelvaran.

Närmare 70 procent av den majs som odlas i Zimbabwe kommer från småskaliga odlare. Men det är också inom den gruppen som fattigdomen är som mest utbredd, i detta land där närmare åtta miljoner människor beräknas tjäna mindre än en dollar om dagen, enligt Världsbanken.

Den utbredda fattigdomen har enligt analytiker lett till att det blivit vanligt att de statliga insatsvarorna säljs vidare – vilket i sin tur slår mot målsättningarna om att öka matproduktionen.

Under förra skördesäsongen var visserligen majsproduktionen i landet ovanligt stor, tack vare en riklig nederbörd. Men experter säger att det finns en oro för den framtida produktionskapaciteten.

I år har många bönder avvaktat med sin sådd, eftersom de går och väntar på regn. Landets jordbruksdepartement uppger att man inte kommer att nå målsättningarna om att två miljoner hektar mark ska bestå av majsodlingar.

Storleken på majsskördarna varierar stort mellan åren. Enligt USA:s jordbruksdepartement var Zimbabwes majsproduktion under förra året den största som uppmätts på många år – vilket beror på de ovanligt gynnsamma väderförhållandena.

Samtidigt visar detta hur begränsade effekter de statliga stödinsatserna har i ett land där de allra flesta jordbrukare är beroende av regn för bevattning av sina åkrar.

Experter betonar att det kommer att krävas mer än statligt bekostade insatsvaror och fröer för att landet ska kunna bemöta en framtid där vädret blir allt mindre förutsägbart och riskerna för klimatkriser ökar.

En stor del av landets jordbrukare är inte bara beroende av regn, utan saknar också maskinell utrustning.

Och trots de stora majsskördar som kunde bärgas förra året uppger FN:s livsmedelsprogram, WFP, att över fem miljoner zimbabwier fortfarande lever med en osäker tillgång på mat.

Maria Gallar, vid WFP i Zimbabwe, säger till IPS att riskerna för att småbönder drabbas av matbrist minskar om de får tillgång till ”produktiva tillgångar”, som dammar där de kan lagra vatten.

– För att bryta cykeln av återkommande matkriser krävs det ökade investeringar för att stärka motståndskraften och bygga upp system för tidiga varningar, konstaterar Maria Gallar.

Ignatius Banda