Den fortsatta pandemin slår mot FN:s arbete

New York, 220114 (IPS) – Den fortsatta pandemin och de återkommande nedstängningarna orsakar störningar inom FN:s arbete. Dessutom riskerar världsorganisationen att drabbas ekonomiskt på grund av krisens finansiella effekter. Den långa pandemin har hittills orsakat över 5,5 miljoner dödsfall och lett… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen