Libanons kvinnor kämpar för ökat politiskt inflytande

Beirut, 220104 (IPS) – Libanon brukar betraktas som ett av regionens mest liberala länder. Samtidigt är vägen mot jämställdhet fortfarande mycket lång – inte minst inom politiken.

I den senaste upplagan av World Economic Forums årliga index över jämställdheten i världen hamnade Libanon på plats 132 i en jämförelse av 156 länder. Och enligt informationsportalen Reliefweb har jämställdhetsarbetet snarare gått bakåt i Libanon under de senaste åren.

Rima Husseini, professor vid Libanesiska amerikanska universitetet, LAU, säger att de framsteg som gjorts främst finns på ytan.

– Vid en flyktig granskning kan vi ses som ett föredöme eftersom en stor andel av landets kvinnor är utbildade och då det finns många kvinnliga entreprenörer. Det kan framstå som vi är mer liberala – men det har inte resulterat i en ökad politisk jämställdhet, säger hon till IPS.

Endast en medlem av landets nuvarande regering är kvinna. Och det val som hölls 2018 resulterade i ett parlament där endast 6 av 128 medlemmarna är kvinnor.

Libanons författning slår fast att jämställdhet ska råda i landet. Samtidigt har de 18 olika officiella religiösa samfunden sin egen familjelagstiftning.

– Bristen på jämställdhet har sin grund i en patriarkal struktur där man inom familjerätten betraktar kvinnor som familjens egendom. Detta utgör ett hinder för kvinnors politiska deltagande i Libanon, säger Rima Husseini.

Hon menar att de juridiska system som gör skillnad på män och kvinnor leder till att kvinnor inte får möjlighet att bidra med sina avgörande kunskaper. Systemet leder även till att kvinnor och män får olika utbildning.

Över två decennier har gått sedan Libanon undertecknade FN:s kvinnokonvention, som slår fast att alla former av kvinnodiskriminering ska bekämpas. Men landet har inte fullföljt sina åtaganden – bland annat har inget kvoteringssystem införts för att skapa utrymme för fler kvinnor inom politiken.

Det leder i sin tur till att Libanon hamnar efter de grannländer som på ytan kan framstå som mer konservativa – men tack vare sina kvoteringssystem har en större andel kvinnor på politiska positioner.

En av de få kvinnor som lyckats ta en plats i Libanons parlament är det tidigare tv-ankaret Paula Yacoubian –  som dessutom tog sig in som oberoende kandidat. Hon är den enda kvinnliga parlamentsledamoten som klarat detta utan uppbackning från en familj med politiskt inflytande eller med stöd från en manlig politisk ledare.

Hon betonar att kvinnliga politiker ställs inför en svår uppgift.

– Kvinnor behandlas som om de saknade någon egenskap som män anses besitta. Den rådande uppfattningen är att män vet bäst, säger hon.

Men samtidigt som Libanons kvinnor förblivit åsidosatta inom det politiska livet så hade de en viktig roll i de omfattande protester som bröt ut i landet 2019. Myriam Sfeir, chef för arabiska kvinnoinstitutet vid LAU, säger att landets kvinnor är mycket aktiva – i synnerhet inom det civila samhället.

– Libanons kvinnor kräver sin plats vid förhandlingsborden och kämpar för ett ökat politiskt inflytande. Men för att förbättra den politiska representationen krävs det att ett kvoteringssystem införs i samband med nästa parlamentsval, konstaterar Myriam Sfeir.

Mona Alami