Fortsatt väntan på vaccin slår hårt mot Afrika

New York, 220103 (IPS) – Fortfarande har bara en liten del av befolkningen i Afrika blivit vaccinerade mot covid-19. Vid sidan av hälsoriskerna får bristen på vaccin också enorma ekonomiska konsekvenser för kontinenten, enligt experter.

I december sade Richard Mihigo, samordnare för WHO:s vaccinationsprogram i Afrika, att världens rikaste länder för närvarande administrerar fler påfyllnadsdoser av vaccin till sina befolkningar – än antalet grundvaccinationer som förmedlas i världens utvecklingsländer. Han sade samtidigt att endast åtta procent av befolkningen på den afrikanska kontinenten fram till dess hade blivit fullvaccinerade.

Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP, betonar samtidigt att bristen på vaccin i Afrika innebär att kontinenten förnekas möjligheten till utveckling. Enligt honom måste därför vaccintillverkare och länder som har en hög vaccinationstäckning snabbt börja samarbeta för att bemöta den vaccinbrist som råder i Afrika. Achim Steiner påpekar att en jämlik fördelning av vaccin både krävs för att få ett slut på pandemin – och för att stärka kontinentens ekonomiska utveckling.

Enligt New York Times visar en studie som gjorts inom projektet Our World in Data vid Oxfords universitet att 73 procent av alla covid-19-vaccinationer hittills har fördelats i världens höginkomst- eller övre medelinkomstländer.

Samtidigt konstaterar UNDP att upptäckten av omikronvarianten har lett till att nya reseförbud införts och gränser stängts – vilket slår hårt mot många afrikanska länder och i synnerhet de mest sårbara befolkningarna.

Trots att många internationella institutioner varnat för konsekvenserna råder det fortfarande stor brist på vaccin i stora delar av Afrika. Världsbanken har  beräknat att de försenade leveranserna kostar kontinenten motsvarande 14 miljarder dollar i månaden genom minskad produktivitet.

Och samtidigt som många afrikanska länder behöver mer resurser för att kunna skydda sina medborgare och investera i en ekonomisk återuppbyggnad har ländernas låneräntor skjutit i höjden.

FN varnar för att arbetet för att stärka de afrikanska ländernas ekonomier nu riskerar att rullas tillbaka med mer än ett årtionde.

I mitten av december betonade WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att de globala insatserna måste inriktas mot att erbjuda ett skydd för alla som ännu inte har fått något vaccin. Han påpekade samtidigt att det fortfarande råder stora skillnader mellan världens länder och att om den ojämlika fördelningen av vaccin fortsätter så kommer även pandemin att fortsätta.

Samantha Power, chef för USA:s biståndsmyndighet USAID, påpekade nyligen att många fattiga länder under lång tid har arbetat hårt för att kunna säkra leveranser av vaccin. Och tack vare internationella insatser från länder och institutioner, samt den globala alliansen Covax och Afrikanska unionen, har situationen nu snabbt börjat förändras, enligt Samantha Power. Enligt henne kommer de investeringar som har gjorts för att öka produktionen av vaccin i länder som Indien, Sydafrika och Senegal att leda till att färre länder blir beroende av donationer från rika länder.

Thalif Deen