Brist på bra fröer förvärrar matbristen i Afrika

Nairobi, 220103 (IPS) – Matpriserna har stigit snabbt i många afrikanska länder under det senaste året. Experter menar att problemen förvärras av att de småskaliga bönderna inte har tillgång på fröer av hög kvalitet.

Officiell statistik visar att matpriserna i Kenya hade ökat med över tio procent i oktober förra året jämfört med samma månad ett år tidigare.

FN:s livsmedelsorganisation FAO rapporterar samtidigt att antalet människor som lider brist på mat har ökat snabbt i stora över av Afrika under det senaste året.

Pandemin har förvärrat situationen över hela kontinenten och experter betonar att det som krävs för att bemöta den växande matkrisen är lösningar som även är hållbara på sikt.

Den kenyanske fröexperten Desmond Kipkorir menar att en av de viktigaste frågorna är att Afrikas bönder – som står inför en lång rad utmaningar – i ökad grad får tillgång till förbättrat utsäde.

En studie som gjorts av den oberoende organisationen Access to Seeds Foundation visar att färre än tio procent av världens småskaliga bönder har tillgång på kvalitetsfröer som i högre grad kan stå emot olika klimatrelaterade problem.

Desmond Kipkorir säger till IPS att bristen på bra utsäde är ett stort problem för många bönder.

– Men det handlar om mycket mer än om produktionen av dessa fröer – utan också om att de måste vara tillgängliga vid rätt tidpunkt och till priser som bönderna har råd med, säger han.

Enligt Desmond Kipkorir är en stor majoritet av de afrikanska bönderna i stället hänvisade till sämre utsäde som införskaffas via infomella kanaler – och som inte är anpassade för de växande problemen med extremväder, minskande bördighet och bristande vattenförsörjning. Detta samtidigt som matproduktionen måste öka i takt med att den afrikanska befolkningen växer.

Även Chelangat Ochieng vid Kenyas jordbruksdepertement menar att de utmaningar som bönderna ställs inför kräver fröer av högre kvalitet.

– Fröer som har sparats från tidigare skördar, kommer från granngården eller har köpts in på de lokala marknaderna har ofta stora brister, säger Chelangat Ochieng till IPS.

Trots att dessa fröer ger sämre avkastning och står emot växtsjukdomar sämre är det ofta det enda alternativ som de afrikanska bönderna har råd med, och tillgång på. Desmond Kipkorir menar att det i sin tur driver på de stigande matpriserna.

– Klimatförändringarna är här för att stanna och befolkningstillväxten innebär att trycket på tillgängliga åkermarker ökar. Kontinentens regeringar och den privata sektorn måste agera för att förbättra grunderna för en tryggad livsmedelsförsörjning. Det handlar om tillgång på bra utsäde och insatsvaror – och rätt jordbruksmetoder, säger han.

Desmond Kipkorir konstaterar att ett av de största problemen är att de högkvalitativa fröerna är allt för dyra. Av det skälet menar han att det krävs utökade subventioner som gör det möjligt för fler bönder att odla grödor som har bättre förutsättningar att stå emot extremväder och olika växtsjukdomar. I synnerhet gäller det inom produktionen av majs, som är så viktig för många länder i södra Afrika.

Joyce Chimbi