Krav på att rätten till bostad skrivs in i Chiles nya konstitution

Santiago, 211213 (IPS) – Bostadsbristen är ett växande problem i Chile och allt fler hemlösa tvingas bosätta sig i enkla läger och i kåkstäder. Nu kräver organisationer att rätten till en hygglig bostad ska slås fast i den nya konstitution som ska tas fram.

Under coronakrisen har allt fler fattiga människor i Chile tvingats bosätta sig i tält eller enkla skjul.

Benito Baranda, grundare av organisationen Fundación Techo, menar att den chilenska bostadspolitiken har misslyckats bland annat eftersom den bygger på marknadsbaserade lösningar och subventioner som slogs fast under general Augusto Pinochets militärdiktatur, mellan 1973 och fram till 1990.

Han ingår i den delegation av 155 personer som efter ett val i maj fått till uppgift att lägga fram ett förslag på en ny konstitution som ska ersätta den som stiftades under Augusto Pinochets styre. Deras arbete ska vara klart till nästa sommar och sedan ska befolkningen ta ställning till förslaget genom en folkomröstning.

Benito Baranda säger till IPS att flera återkommande regeringar har satsat för lite på att bygga bostäder åt de fattiga – och han menar att det nu krävs insatser för att komma till rätta med de mycket långa bostadsköerna.

Melanni Salas företräder de boende i Cerro 18, ett av de områden där närmare 300 familjer har byggt enkla skjul som bostäder, på en bit mark i Lo Barnechea i östra Santiago. Nyligen mötte hon tillsammans med företrädare för åtta olika organisationer Elisa Loncón, ordförande för delegationen som ska lägga fram ett förslag på ny grundlag.

I samband med det lämnade aktivisterna över en lista på förslag – däribland att rätten till en hygglig bostad ska slås fast i den nya konstitutionen.

– Jag hoppas at de kommer att inkludera det i den nya grundlagen. 25 000 exkluderade människor står bakom förslaget och genom listan vill vi se till att våra röster blir hörda, säger Melanni Salas till IPS.

Benito Baranda är positiv till förslaget.

– Inom delegationen arbetar vi för att denna rättighet ska bli fastslagen och för att staten ska ta en ledande roll inom bostadspolitiken. Inte genom att bygga bostäder, men genom att se till att få fram de marker som krävs och för att nya byggprojekt ska vara socialt inkluderande, säger han.

Isabel Serra vid Diego Portales-universitetets fakultet för arkitektur, betonar behovet av ett rättighetsperspektiv.

– Att ha en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som bör slås fast i konstitutionen, tillsammans med de tillägg som krävs för att se till att hyggliga bostäder byggs, säger hon.orland

Orlando Milesi