FN uppmärksammar det omfattande våldet mot kvinnor

Madrid, 211124 (IPS) – Trots att många länder har infört lagar mot våld i nära relationer förblir mäns våld mot kvinnor ett av de vanligaste människorättsbrotten som begås i världen. Nästan var tredje kvinna uppger att hon utsatts för våld under sin livstid – och mörkertalet kan vara stort.

På torsdagen uppmärksammar FN internationella dagen mot våld mot kvinnor. I samband med det betonar världsorganisationen också att våldet har en tendens att förvärras i samband med kriser, något som också har skett under pandemin.

I de flesta fall där flickor och kvinnor utsätts för våld eller sexuellt våld är det en manlig partner som är förövare.

Dessutom är över 70 procent av offren för människohandel flickor eller kvinnor, varav en majoritet utsätts för sexuella övergrepp.

Mäns våld mot kvinnor beskrivs som ett av de vanligaste och mest förödande människobrotten som begås i världen. Det handlar också om en brottslighet som sällan uppmärksammas eftersom våldet ofta omges av straffrihet och en stigmatisering av offren.

Det innebär att det verkliga antalet fall kan vara ännu högre.

Liksom tidigare år kommer årets internationella FN-dag att följas av en 16 dagar lång kampanj mot könsbaserat våld.

UN Women uppger att en minoritet av de flickor och kvinnor som utsätts för våld söker hjälp.

Enligt FN-organet är våldet särskilt omfattande i världens låg- och medelinkomstländer. I de länder som klassas som allra minst utvecklade uppger en betydligt högre andel av kvinnorna att de utsatts för våld av sin partner under det senaste året jämfört med det globala genomsnittet.

Minst 155 av världens länder uppges ha infört lagar mot våld i nära relationer. Men UN Women betonar att det inte innebär att lagarna är tillräckliga – eller att de tillämpas i praktiken.

Baher Kamal