Förhoppningar om ett stärkt skydd av afrikanskt fiske

Bulawayo, 211118 (IPS) – De globala fiskesubventionerna kommer återigen att stå på dagordningen när ett ministermöte inom Världshandelsorganisationen, WTO, snart inleds. Samtidigt menar experter att även de afrikanska regeringarna måste stärka skyddet av sina fiskebestånd.

WTO-förhandlingarna om fiskesubventionerna kommer att inledas i slutet av november. Vid ett möte som hölls i somras kallade WTO:s generalsekreterare Ngozi Okonjo-Iweala subventionerna för ”skadliga” och uttryckte en viss optimism för att det ska gå att nå fram till ett avtal som begränsar de subventioner som bidrar till överfiske.

Förhandlingarna om subventionerna har pågått under många år och vissa experter menar att bristen på framsteg hänger samman med att länderna i Afrika har en allt för svag ställning. Detta samtidigt som vissa rika länder även tillåter att deras fiskeflottor bedriver illegalt fiske utanför Afrikas kuster.

Oberoende forskare menar samtidigt att även de afrikanska regeringarna måste se över det ohållbara fisket. Institutionen Africa Centre for Strategic Studies betonar också att orättvisa subventioner leder till att stora fiskebåtar tar ut större fångster än vad reglerna medger vilket leder till att mindre aktörer slås ut.

Dessutom tvingas de afrikanska länderna konkurrera på den globala marknaden med rika länder vars fiskeflottor erbjuds kraftiga subventioner – en utveckling som är ohållbar.

I linje med de globala utvecklingsmålen har WTO gett medlemsländerna i uppgift att verka för ett avtal där subventioner som gynnar illegalt fiske och överfiske elimineras. Ngozi Okonjo-Iweala har i uttalanden visat att en WTO-uppgörelse som är gynnsam för utvecklingsländerna kommer att stå i centrum för de kommande förhandlingarna.

Enligt FN-organet FAO kännetecknas det afrikanska fisket av små aktörer, och över tolv miljoner människor beräknas försörja sig inom sektorn. Samtidigt ställs dessa småfiskare inför en allt svårare situation då de tvingas konkurrera om minskande bestånd med stora utländska fiskeflottor.

Experter betonar också att de afrikanska länderna måste utveckla strategier som gör dem mindre beroende av fisket, för att gynna en mer hållbar utveckling.

– Regeringarna måste ta bort de regler som driver på ett överfiske, säger Rashid Sumaila, expert på fiskeekonomi vid University of British Columbia i Kanada, till IPS.

Han menar att länderna måste utveckla regionala samarbeten för att bekämpa det illegala fisket. Forskare vid Africa Centre for Strategic Studies påpekar dock att detta kommer att bli svårt på en kontinent där fattigdomen och den informella sektorn är så utbredd.

WTO beräknar att det globala fisket subventioneras till ett värde av motsvarande 35 miljarder dollar om året.

Siffror från FAO visar samtidigt att fiskebestånden är svårt hotade i stora delar av världen på grund av överfiske.

Enligt WTO har det hittills saknats politisk vilja att lösa frågan om de skadliga fiskesubventionerna – och behovet av att stärka skyddet för mindre aktörer.

Forskaren Alice Tipping vid International Institute for Sustainable Development’s Sustainable Trade and Fisheries, säger till IPS att det kommer att krävas ett förbättrat samarbete mellan rika och fattiga länder för att problemen ska kunna bemötas.

Ignatius Banda