Nytt asiatiskt nätverk ska bekämpa rasism inom FN

New York, 211117 (IPS)  Medarbetarundersökningar bland FN-personal har avslöjat att många anställda drabbats av rasism inom den egna organisationen. Nu har ett nytt asiatiskt nätverk bildats för ett bekämpa fördomar och diskriminering.

Det har sedan länge riktats anklagelser mot FN om diskriminering inom organisationen, som har många tusentals anställda fördelade på 56 olika organ och enheter över hela världen.

Fackliga undersökningar som gjorts bland anställda i New York och Genève har visat att en stor andel av personalen har drabbats av diskriminering som var baserad på etnicitet, religion, kön eller nationalitet.

Nu har den asiatiska gruppen i FN, som är en av de största regionala grupperingarna, bildat ett nätverk med målet att arbeta för ökad mångfald och inkludering inom världsorganisationen.

– Vårt mål är att verka för en kultur där inkludering och mångfald präglar hela organisationen. Vi anser att vi gemensamt kan stoppa diskrimineringen och få ett slut på okunnighet och likgiltighet, säger Shihana Mohamed, som är en av de drivande initiativtagarna till Asiatiska FN-nätverket för mångfald och inkludering, UN-ANDI.

Hon kommer från Sri Lanka och arbetar nu på FN:s avdelning för personalärenden, men har som FN-anställd över 20 år erfarenhet från en rad olika befattningar.

Shihana Mohamed säger att nätverkets målsättning är att verka för att FN helt ska leva upp till sina stadgar om alla människors lika rättigheter. Ett av målen är att fler personer med asiatiskt ursprung ska engageras som FN-medarbetare.

Sedan tidigare finns det även ett FN-nätverk för personer med ursprung i Afrika, som har som mål att verka för jämlikhet och inkludering av afrikansk FN-personal

Enligt en intern FN-rapport är Asien och Stillahavsområdet de regioner som är mest underrepresenterade i fråga om vilka regioner som FN-personalen kommer ifrån.

En som engagerat sig i det nya nätverket är Xuejun Wen, som arbetar som översättare från kinesiska vid FN-högkvarteret i New York. Han menar att problemen med rasism och orättvisor har förvärrats under pandemin, vilket är en av orsakerna till behovet av UN-ANDI.

– Nätverket är nytt, men har skapat ett stort intresse eftersom många av oss asiater har drabbats av orättvisor, säger Xuejun Wen.

Purna Sen, som tidigare var FN:s talesperson i frågor som berör diskriminering, menar att det nya nätverket kan komma att få en viktig roll i kampen mot orättvisor inom organisationen.

Thalif Deen