Kommentar: Det statliga förtrycket av Egyptens kvinnor måste upphöra

Kairo, 211108 (IPS) – Egypten har förblivit ett av de länder i världen där bristen på jämställdhet är som allra värst. De övergrepp och människorättsbrott som drabbar landets kvinnor är ofta statligt sanktionerade – och detta måste upphöra. Det skriver aktivisterna Reem Abdellatif och Nimco Ali i denna kommentar.

Egyptens kvinnor utsätts dagligen för sexuella trakasserier och andra brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna – och institutionaliserat våld.

Nu har de organisationer vi företräder – African Women Rights Advocates (AWRA) och The Five Foundation, The Global Partnership To End FGM – tillsammans med flera andra framstående grupper och aktivister gått samman för att kräva att den egyptiska regeringen agerar för att bemöta situationen.

Regeringen måste genomföra konkreta åtgärder för att stärka kvinnors rättigheter inom alla områden. Det handlar bland annat om att få ett slut på barnäktenskapen och att skriva om de lagar som förvärrar det sexuella våld och den diskriminering som kvinnor utsätts för.

I ett gemensamt öppet brev kräver våra organisationer även att den egyptiska regeringen ser till att lagarna mot kvinnlig könsstympning börjar tillämpas. Närmare 90 procent av de egyptiska kvinnorna har drabbats av denna sedvänja – men trots detta har inga effektiva åtgärder satts in.

I de fall förövare grips och döms handlar det vanligtvis om extremt korta straff.

Lagarna mot könsstympning skärptes visserligen tidigare i år. Men trots detta känner vi själva till kliniker i Kairo som öppet genomför dessa skadliga och ibland dödliga ingrepp.

Egypten är dessutom fortfarande ett land där kvinnors rätt över sina egna kroppar inte garanteras – eftersom det fortfarande saknas lagar som kriminaliserar våldtäkt inom äktenskapet och så kallade oskuldstester. Regeringen har heller inte gjort någonting för att bemöta de omfattande problemen med våld i nära relationer.

Landet kvinnor har fått nog. Under de senaste åren har fler än någonsin tidigare valt att bryta tystnaden och öppet berättat om sina fruktansvärda erfarenheter av sexuella övergrepp.

Offren begär rättvisa och kräver att staten agerar för att få bort straffriheten för förövarna av sexuella övergrepp. Men kraven har inte hörsammats. I stället lade den egyptiska regeringen i början av året fram ett lagförslag som skulle ha försämrats kvinnors grundläggande rättigheter ytterligare – genom att bland annat sätta fäders rättigheter över mödrars i vårdnadsfrågor.

Även om denna lag sannolikt inte kommer att införas vill vi som undertecknat det öppna brevet försäkra oss om att lagförslaget inte återkommer i omarbetad form.

Ett annat problem gäller internet – som är en av få arenor för alternativa åsikter i Egypten. Samtidigt har flera oberoende kvinnliga influerare som blivit uppmärksammade på sociala medier gripits. Sedan förra året har myndigheterna fört en kampanj mot dessa kvinnor, som på vaga grunder anklagas för att ha en bristande ”moral” som påstås strida mot goda ”familjevärderingar”. Över ett dussin kvinnor har blivit åtalade för dessa påstådda brott.

Den kända influeraren Haneen Hossam har gripits och anklagats för ”människohandel” – enbart på grund av att hon använt sig av de sociala medierna på ett sätt som utmanar de patriarkala normerna.

Lokala och internationella kvinnorättsorganisationer menar att det handlar om en statlig kampanj där frågan om ”moral” utnyttjas för att begränsa kvinnors yttrandefrihet.

Biståndsorganisationer och företag som är verksamma i Egypten måste uppmärksamma de övergrepp som drabbar den kvinnliga befolkningen – och stötta de grupper som har behov av det. Det gäller i synnerhet gräsrotsorganisationer.

De målsättningar om en rättvis och fredlig värld som FN och världens stormakter talar om kommer inte att kunna uppnås så länge som flickors och kvinnors rättigheter åsidosätts i arabvärldens befolkningsmässigt största land.

Egyptens regering måste ställas till svars och avkrävas att genomföra de förändringar som krävs för att landets flickor ska kunna leva ett värdigt liv.

Egypten är att de ledande länderna i regionen i fråga om utländska direktinvesteringar. Men landets fulla potential kommer aldrig att uppnås så länge halva befolkningen inte får möjlighet att leva trygga och fria liv och ges möjlighet att bidra till landets sociala och ekonomiska framtid.

*Rem Abdellatif är ordförande för African Women Rights Advocates, AWRA och Nico Ali är vd för The Global Partnership To End FGM.