FN redo för nya medlemsländer – men få tillkommer

New York, 211005 (IPS) – När FN genomförde en omfattande renovering av högkvarteret byggdes generalförsamlingens stora sal ut för att kunna ta emot representanter för flera nya nationer. Men sedan dess har inga nya medlemmar tillkommit.

Renoveringen av FN-byggnaden pågick i flera års tid. År 2014 hade antalet platser i generalförsamlingen utökats från 193 platser till 204, eftersom minst elva nya medlemsländer då förväntades ta plats, förr eller senare. Detta främst genom ett antal utbrytarregioner som styrs av separatistiska rörelser.

Sedan dess har det dock inte tillkommit några nya medlemmar.

Östtimor anses vara den första nya självständiga staten som bildades detta århundrade, då landet blev självständigt från Indonesien och godkändes som ny FN-medlem i maj 2002. FN spelade även en viktig roll för den demokratiska utvecklingen i landet. Mellan 1992 och fram till självständigheten leddes regionen av FN:s övergångsadministration, UNTAET.

Det senaste nytillskottet bland FN:s medlemmar är Sydsudan, som bröt sig loss från Sudan och blev självständigt i juli 2011.

Samtidigt har åtminstone en potentiellt ny medlem, Kosovo, försökt ta sig in i FN, men hittills utan att lyckats. Detta eftersom Kosovo inte har blivit internationellt erkänt som en självständig stat. Sverige tillhör det hundratal länder som har erkänt Kosovo, som bröt sig ur Serbien 2008 – en självständighet som dock inte accepteras av Serbien.

Andra relativt nya FN-medlemmar är Singapore, som kom med 1965, Bangladesh, medlem sedan 1971, samt de nya länderna Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien, som alla bildades efter Jugoslaviens splittring på 1990-talet.

Men det finns fortfarande ett antal regioner där det finns politiska förhoppningar om en framtid som självständiga FN-medlemmar. Dit hör Kurdistan, Västsahara, Tjetjenien, Abchazien, Katalonien, Skottland och Palestina, men även Tibet och Taiwan – något som dock inte kommer att tillåtas av Kina, ett av de länder som har en permanent plats med vetorätt i säkerhetsrådet.

En av de kandidater som just nu är mest aktuell är dock kanske regionen Tigray, där en blodig konflikt med etiopiska regeringsarmén har pågått sedan i november förra året. Separatister i Tigray har sedan länge krävt självständighet från Etiopien. Om de lyckades med den målsättningen skulle det betyda att Tigray blir den andra självständiga stat som bryter sig loss från Etiopien, efter Eritrea som blev självständigt och ny FN-medlem 1993.

Thalif Deen