Global kampanj sätter fokus på lepra

Nairobi, 211001 (IPS) – Genom en global kampanj vill aktivister belysa de stora problem som lepra försätter att orsaka i världen. Under pandemin har betydligt färre nya fall av infektionssjukdomen rapporterats. Orsaken är att det har blivit svårare för många att uppsöka vården.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, rapporterades 40 procent färre nyupptäckta fall av lepra under förra året.

Men även om stora framgångar uppnåtts i kampen mot sjukdomen på senare år hänger de snabbt minskande siffrorna under förra året snarare samman med de nedstängningar som genomförts på grund av covid-19. Restriktionerna har gjort det svårare för många att besöka sjukhus för att bli diagnosticerade – eller få tillgång till den vård som leprasjuka har behov av.

Experter varnar för att detta i sin tur innebär en högre risk för att fler ska drabbas av de funktionsnedsättningar som den stigmatiserande sjukdomen kan leda till.

Yohei Sasakawa har arbetat som Världshälsoorganisationens, WHO:s, goodwill-ambassadör mot lepra i 20 års tid. Vid ett digitalt möte som hölls nyligen betonade han att många personer som drabbats av lepra ingår i den grupp på en miljard människor i världen som lever med någon form av funktionsnedsättning.

Mötet ingår i en pågående kampanj under parollen ”glöm inte bort lepran”, som lanserats av alliansen Sasakawa Leprosy (Hansen’s Disease) Initiative.

Vid mötet underströk flera deltagare att lepran måste ses som både ett medicinskt och ett socialt problem – och därmed också som en människorättsfråga.

Yohei Sasakawa betonar att den stigmatisering som drabbar många leprasjuka har mycket svåra konsekvenser – bland annat genom att personer som en gång drabbats av sjukdomen förblir utfrysta från samhället även efter att de har blivit behandlade för den.

– Om inget görs åt människorättsfrågan så förblir det en omöjlighet att utrota lepran. Vi måste skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och uppskattade, säger Yohei Sasakawa.

Sedan nya läkemedel kom 1993 har antalet nya fall av lepra i världen minskat snabbt. Men sjukdomen finns kvar – och innan pandemin konstaterades närmare 200 000 nya fall varje år.

Enligt experter har det framgångsrika arbetet mot lepran stött på nya hinder i samband med att världens länder har tvingats lägga fokus på arbetet mot pandemin.

Lepra är en kronisk sjukdom vars tidiga symptom är svårdiagnosticerade. Men om den förblir obehandlad så kan lepra leda till permanenta skador på hud, nerver, armar, ben och ögon. Sjukdomen sprids via luften, men kan behandlas och tidig vård kan förhindra de flesta funktionsnedsättningar den kan leda till. Och lepra är inte längre smittsam när en person väl har påbörjat sin behandling.

Lepra, som tidigare var mest känd under namnet spetälska, förekommer numera främst i tropiska områden. WHO beräknar att upp emot fyra miljoner människor i världen har drabbats av någon form av funktionsnedsättning på grund av sjukdomen.

Den sociala stigmatisering som finns kring lepra – som också går under namnet Hansens sjukdom – utgör ett hinder för att tillståndet snabbt ska kunna diagnosticeras.

Många patienter känner inte till att sjukdomen kan behandlas, medan andra dröjer med att uppsöka sjukvården på grund av den skam som fortfarande omgärdar lepra. Dessutom menar experter att det ofta saknas kunskap om sjukdomen inom de offentliga sjukvårdssystemen.

Joyce Chimbi