Ekonomiskt pressat Jordanien utlovar grön återuppbyggnad

New Delhi, 211001 (IPS) – För första gången på flera decennier krympte Jordaniens ekonomi under förra året, i spåren av coronakrisen. Nu uppger landet att framtida ekonomiska satsningar ska vara inriktade på en grön tillväxt.

Samtidigt som Jordaniens ekonomi drabbats hårt av pandemin har den redan höga arbetslösheten ökat ytterligare – och låg under förra året på dryga 22 procent. Det är den högsta siffran som rapporterats sedan 2005.

Landets regering uppger dock att man redan har inlett en ekonomisk satsning som är mer klimatanpassad och bygger på en annan typ av tillväxt.

Lamia S. Al-Zoa’bi, programchef vid departementet för internationellt samarbete, säger till IPS att Jordanien har slagit fast ett ramverk för en grönare ekonomi som ska leda till förändringar inom flera sektorer. Det handlar bland annat om vattentillgångar, sophantering, energi, turism, jordbruk och transporter, samt olika anpassningsåtgärder.

– Fokuset ligger på en klimatanpassad återuppbyggnad som kan skapa nya arbetstillfällen och leda till en ekonomisk omvandling, med hjälp av offentliga och privata investeringar och klimatfinansieringar, säger Lamia S. Al-Zoa’bi.

Landets miljödepartement har lanserat en handlingsplan för en grön tillväxt som ska gälla fram till 2025. Jordanien har även slagit fast nationella klimatmål som ska uppnås till 2030.

I somras fick landet stöd från Världsbanken för ett program som syftar till att skapa en grön och inkluderande återuppbyggnad efter coronakrisen, med hjälp av privata och offentliga investeringar.

I ett uttalande slog Världsbanken fast att Jordanien är ett av de länder i regionen som gått främst när det gäller undertecknandet av internationella klimatavtal, däribland Parisavtalet, och att landet nu kan dra nytta av sitt engagemang genom att bli en ”attraktiv destination för gröna och klimatrelaterade investeringar”.

FN:s miljöprogram Unep betonar att Jordanien tillhör ett av flera länder i regionen som kommer att drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter. Landet löper bland annat risk att drabbas av fler svåra värmeböljor, översvämningar och stormar – fenomen som redan nu i allt högre grad har slagit mot Jordanien.

Samtidigt har landet skärpt klimatpolitiken sedan man ratificerade Parisavtalet 2016. Jordanien var också tidigt ute med att lansera en politik mot klimatförändringarna 2013.

Inför FN:s kommande klimatmöte i Glasgow i november har Jordanien uppdaterat sina nationella klimatmålsättningar. Lamia S. Al-Zoa’bi säger att man har antagit en handlingsplan med ett ökat fokus på förnybara energikällor och klimatsatsningar inom bland annat vattensektorn och jordbruket – samt åtgärder som ska stärka skyddet för eftersatta grupper och sårbara ekosystem.

Förhoppningen är att man med hjälp av gröna satsningar ska locka till sig nya investeringar motsvarande 1,3 miljarder dollar och skapa över 50 000 nya arbetstillfällen under de kommande tio åren.

Sania Farooqui