Hindunationalister tar strid mot blandäktenskap

New Delhi, 210929 (IPS) – Indiska högernationalister driver en växande kampanj med budskapet att muslimska män medvetet försöker gifta sig med hinduiska kvinnor för att få dem att byta religion. Samma teori har bidragit till att flera delstater som styrs av… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mariya Salim