Utsattheten består för indiska grupper som utpekades som kriminella från födseln

New Delhi, 210823 (IPS) – För 150 år sedan slog det dåvarande brittiska styret fast att det fanns befolkningsgrupper i Indien som var kriminella från födseln. Trots att de stigmatiserande lagarna sedan länge är slopade tvingas de utpekade grupperna fortfarande leva… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mariya Salim