Krigsindustrin – en av Afghanistankonfliktens få vinnare

New York, 210823 (IPS) – Förlorarna var många i samband med att talibanerna lyckades återta makten i Afghanistan. Kritiker menar att en av få vinnare under USA:s långvariga insats i landet har varit den amerikanska vapenindustrin.

Den amerikanska 20 år långa militära närvaron i Afghanistan fick ett ovärdigt slut som innebar en förlust inte bara för USA, utan också för den afghanska militären och landets civila befolkning.

President Joe Biden konstaterade i ett uttalande att landet investerat enorma belopp i Afghanistan, genom att utbilda och förse landets armé med utrustning.

USA har lagt många miljarder dollar om året på den afghanska militären – främst genom inköp från den amerikanska försvarsindustrin, samt genom utbildning och service.

Konflikten har dessutom kostat 2 400 stupade amerikanska soldater, samtidigt som flera tusen privata amerikanska säkerhetsvakter har dödats – samt närmare 100 000 afghanska civila dödsoffer.

Norman Solomon, ordförande för organisationen Institute for Public Accuracy, säger till IPS att nästan alla parter – förutom krigsindustrin – är förlorare i konflikten. Han menar att de amerikanska skattebetalarnas pengar slösats bort till gagn för ett stort antal vapenleverantörer och investerare under den långa konflikten.

– Den andra stora vinnaren är de högt uppsatta politikerna och plundrarna inom den afghanska regeringen som nu har lämnat landet, säger Norman Solomon, och fortsätter:

– De levde flott i två decennier och stack sedan med de resurser de hade kunnat stoppa undan som privata rikedomar.

Alon Ben-Meir, professor i internationella relationer vid New York University, säger till IPS det är uppenbart att talibanerna nu står som slutgiltiga segrare i konflikten. Men han påpekar också att det militärindustriella komplexet gynnades av det långa kriget i landet. Och enligt Alon Ben-Meir är detta en av förklaringarna till att den amerikanska militären fortsatte sitt engagemang i konflikten – trots alla problem som USA ställdes inför redan från början.

Han menar att försvarsindustrin även gynnades av att landets militärer inte vill dra sig ur krig innan de vunnits.

Alon Ben-Meir säger att Kina nu kommer att flytta fram sina positioner i samband med att USA har dragit sig tillbaka från Afghanistan. Till skillnad från USA kommer inte Kina att ställa några krav på den inhemska politiken i sina kontakter med talibanerna. Det kommer i sin tur att drabba landets befolkning – i synnerhet landets flickor och kvinnor.

Natalie J. Goldring, expert på säkerhetsfrågor och verksam vid Georgetown-universitetet, betonar att USA investerade enorma resurser på konflikten – men att det bara finns en vinnare inom landet.

– Amerikanska vapentillverkare tjänade pengar på vapen som användes i Afghanistan. Men dessa vapenleverantörer hålls inte ansvariga för hur dessa vapen brukas, och missbrukas, säger hon till IPS.

Natalie J. Goldring säger att vinsterna även gjordes på bekostnad av amerikanska soldater och civil personal. Detta eftersom talibanerna sedan länge har kunnat beslagta USA-tillverkade vapen som sedan har använts mot de amerikanska styrkorna.

– Nu när den afghanska regeringen har fallit kommer sannolikt en del av dessa vapen att säljas eller skänkas bort till styrkor utanför Afghanistan – vilket innebär en ytterligare risk för att dessa kommer att vändas mot vår militära eller civila personal, säger hon.

Thalif Deen