Grön återhämtning en utmaning för Latinamerikas länder

Mexico City, 210601 (IPS) – Latinamerika har drabbats mycket hårt av covid-19 – och av pandemins socioekonomiska effekter. Regionens länder står nu inför uppgiften att bygga upp sina ekonomier igen och samtidigt satsa på en omställning till förnybara energikällor.

Många länder i Latinamerika har försökt hantera krisens konsekvenser genom att stötta sina fossila industrier. Dock tycks inte satsningarna ha varit tillräckliga, vid sidan av att de heller inte är miljömässigt hållbara.

Alfonso Blanco, ordförande för den latinamerikanska energiorganisationen Olade, betonar att pandemin har slagit hårt mot ländernas intäkter. Han säger den kommande ekonomiska återuppbyggnaden bör bygga på en energiomställning – bort från fossila bränslen.

– Det är viktigt för att kunna skapa fler och bättre framtida arbetstillfällen. En snabbare energiomställning skulle få en stor ekonomisk inverkan, och en övergång krävs för att leva upp till internationella åtaganden, säger Alfonso Blanco till IPS.

Han har inlett en dialog med regionens energiministrar och internationella organ i syfte att kunna finansiera och stötta en ekonomisk återuppbyggnad efter pandemin.

Över en halv miljon människor i Latinamerika har hittills avlidit i covid-19 och regionens ekonomier drabbades under förra året av en kraftig nedgång. Krisen har även resulterat i att många förlorat sina jobb.

Vissa länder har drabbats särskilt hårt eftersom produktionen och exporten av fossila bränslen som olja och gas sjunkit i spåren av en minskande efterfrågan.

Även om ländernas ekonomier har återhämtat sig något under innevarande år förväntas krisens långsiktiga konsekvenser att bli allvarliga, bland annat i form av en ökande fattigdom.

I höstas vid ett möte inom Ekonomiska kommissionen för Latinamerika, ECLAC, slog regeringarna fast vikten av en grön återhämtning. Men för att nå dit krävs det också åtgärder.

På senare år har utvecklingen av vind- och solenergi gått framåt i Latinamerika. Men regionen står fortfarande inför utmaningen att minska användningen av fossila energikällor inom industri och transportsektor – samt att förbättra energieffektiviteten. I länder som Argentina och Mexiko har omställningen stannat av, liksom i Brasilien, som valt att satsa på gasindustrin.

Siffror från internationella organ visar att de åtgärder som regionens länder gjort hittills är långt ifrån tillräckliga.

Samtidigt visar studier från Interamerikanska utvecklingsbanken och FN:s miljöprogram, Unep, att regionens länder skulle kunna få stora fördelar om man satsade på en grön återhämtning efter pandemin och lyckas åstadkomma så kallad koldioxidneutralitet till 2050. Det skulle bland annat kunna skapa 7,7 miljoner nya permanenta arbetstillfällen.

Emilio Godoy