Grön återhämtning en utmaning för Latinamerikas länder

Mexico City, 210601 (IPS) – Latinamerika har drabbats mycket hårt av covid-19 – och av pandemins socioekonomiska effekter. Regionens länder står nu inför uppgiften att bygga upp sina ekonomier igen och samtidigt satsa på en omställning till förnybara energikällor. Många länder… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Emilio Godoy