Blockeringar av internet ett växande problem

Washington, 210503 (IPS) – En av militärens första åtgärder efter att de tagit makten i Myanmar var att ytterligare strypa möjligheterna till digital informationsspridning. Det vara bara ett av över 500 exempel på hur världens makthavare på senare år har begränsat… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net