Vattenfrågan avgörande för globala målen

New York, 210325 (IPS) – Om de hållbara utvecklingsmålen ska kunna uppnås krävs det satsningar på en bättre förvaltning av vattenresurser och ett hållbart nyttjande av grundvattnet i världens länder. Det var slutsatsen vid ett högnivåmöte inom FN nyligen.

– Om inte förvaltningen av vattenresurserna prioriteras kommer vi troligen inte att kunna uppnå de globala målen, sade Sareen Malik, ordförande African Civil Society Network on Water and Sanitation, ANEW, vid mötet.

En stor del av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till rent dricksvatten och enligt mötesdeltagarna har krisen blivit ännu tydligare under pandemin.

Nederländernas premiärminister Mark Rutte påpekade vid mötet, som hölls i slutet av förra veckan, att det tre miljarder människor i världen saknar möjlighet att kunna tvätta sina händer.

– Tillgången på vatten påverkar alla livets aspekter, vilket har blivit tydligt i kampen mot covid-19. Att kunna tvätta händerna med tvål och vatten är ett grundläggande första försvar i kampen mot de virus som sprids mellan människor, sade Mark Rutte.

Hälften av världens befolkning är beroende av grundvatten, samtidigt som det råder stor brist på datauppgifter om denna viktiga resurs, påpekade David Kramer, professor i hydrologi vid Nevadas universitet. Och det är en brist som får konsekvenser.

– Grundvatten är en dold resurs vilket gör det svårt för befolkningar och beslutsfattare att ta rätt beslut. Samtidigt finns det ett stort behov av att grundvattnet nyttjas på ett hållbart sätt, sade han.

Enligt David Kramer är 2,5 miljarder människor på jorden helt beroende av grundvatten – och bristen på data utgör ett stort hinder i arbetet för att denna resurs ska nyttjas på rätt sätt.

Han påpekade också att en majoritet av världens länder delar sina grundvattensystem med andra länder – vilket innebär att bristerna även innebär ett hot mot den framtida internationella stabiliteten.

– Många beslutsfattare känner inte till att små förändringar i grundvattennivåerna på torra områden, orsakade av överanvändning eller klimatförändringar, kan slå ut källor och brunnar som använts under mycket lång tid.

Sareen Malik sade att hennes organisation, ANEW, representerar alla de afrikanska flickor och kvinnor som tvingas spendera massor av tid till att hämta vatten.

– Och deras döttrar och barnbarn kommer att förbli inlåsta i ett liv präglat av dålig hälsa och fattigdom om vi inte tar oss an vattenkrisen, slog hon fast.

Enligt Sareen Malik måste världens ledare prioritera frågan – och engagera lokala befolkningar för att hitta lösningar.

– Att göra rätten till vatten och sanitet central är detsamma som att sätta människorna i centrum och att utmana maktdynamiken.

Samira Sadeque