Nya satsningar krävs för att locka unga afrikaner till jordbruket

Bulawayo, 210319 (IPS) – Bristande politiska satsningar och dåliga kunskaper om unga bönders behov. Det är två orsaker till att inte fler yngre afrikaner väljer att satsa på jordbruket, enligt experter.

Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD, uppger att det finns närmare 600 miljoner människor i världen som är mellan 15 och 24 år gamla och lever på landsbygden. FN-organet slår även fast att världens jordbrukssystem, i synnerhet i spåren av coronapandemin, kommer att behöva omstruktureras – och att världens unga befolkning kommer att vara central för den omställningen.

Genom satsningen Care, som bedrivs i samarbete med IFAD och Internationella institutet för tropiska jordbruk, IITA, försöker experter bland annat få fram bättre kunskaper om vilka effekter jordbrukssatsningar kan ha för att minska fattigdomen och arbetslösheten bland unga afrikaner.

Esther Kwaamba, jordbruksekonom vid Namibias universitet för vetenskap och teknik, menar att ett grundläggande problem är att det görs för lite i många afrikanska länder för att få unga människor att söka sig till jordbruket.

– Beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer måste bidra med nya incitament för att locka fler unga. Forskning visar att de väljer bort jordbruket på grund av bristande finansieringsmöjligheter, brist mark, dålig infrastruktur och höga maskinkostnader, säger Esther Kwaamba till IPS.

Samtidigt betonar IITA att för att uppnå en hållbar utveckling i världen kommer det att krävas att fler ungdomar får möjlighet att driva lönsamma jordbruk.

Jordbruksekonomen Shiferaw Fekele menar att det krävs mer forskning, för att kunna utveckla program med stöd av vad som har visat sig fungera för unga bönder. Enligt Shiferaw Fekele skulle borde fler unga engageras i detta arbete – eftersom de är bäst lämpade att ta reda på vilka målsättningar andra unga har, och kan identifiera de hinder som särskilt drabbar unga bönder.

Ignatius Banda