Få gröna initiativ i satsningar för ekonomisk återställning

New York, 210317 (IPS) – Bara en liten del av de enorma belopp som världens 50 största länder under förra året avsatte för att bemöta coronakrisens effekter har gått till gröna satsningar. Det visar en ny rapport.

Enligt den nya rapporten var bara en mindre del av de jättelika summor som världens 50 största länder satsade inriktade på en hållbar återställning, i spåren av pandemin. Det framkom i samband med att studien “Are we building back better?” förra veckan lanserades av ett projekt knutet till Oxfords universitet i samarbete med FN:s miljöprogram Unep.

Rapportförfattarna betonar hur viktigt det är att världens länder satsar på en miljömässigt hållbar och inkluderande återuppbyggnad i en värld där klimatet blir alltmer instabilt,  samtidigt som orättvisor och fattigdom förvärras.

Uneps generaldirektör Inger Andersen påpekade att åtskilliga biljoner dollar har satsats för att bemöta krisen – i form av lånade pengar. Hon betonade att dessa framtida resurser inte bör användas till att driva på miljöförstöringen.

Kristalina Georgieva, chef för internationella valutafonden, IMF, som stöttat rapporten, underströk hur viktigt det är att världens länder inkluderar klimatsatsningar i återuppbyggnadsarbetet.

– Vi kommer inte att uppnå mikroekonomisk och finansiell stabilitet utan en miljömässig och social hållbarhet – och detta måste vi snabbt ta fasta på och integrera i den ekonomiska politiken, sade hon.

En av rapportförfattarnas främsta rekommendationer är att det behövs större investeringar i forskning med fokus på hållbarhet. Detta skulle kunna bidra till utvecklingen av de nya tekniska lösningar som krävs för att världens länder ska kunna leva upp till sina klimatåtaganden. Särskilt viktigt är det i sektorer som tunga transporter, industri och jordbruk, enligt rapporten.

Trots detta har satsningarna på denna typ av forskning varit mycket begränsade i samband med krisen. Enligt rapportförfattarna kan en orsak till det vara att det handlar om en form av investeringar där det dröjer innan resultaten blir synliga.

Kristalina Georgieva säger att det är mycket viktigt att världens finansindustri blir medveten om de risker ett förändrat klimat innebär för den finansiella stabiliteten.

– Centralbanker och finansdepartement borde vara bättre förberedda på att föra in hållbarhetsfrågan i de beslut som fattas.

Samira Sadeque