Kuba: Effektivare vattenanvändning ska bemöta klimatutmaningar

Havanna, 210302 (IPS) – De vattenrelaterade problemen har förvärrats på Kuba i takt med klimatförändringarna. Men nu ska minskande nederbörd och fler torkor och översvämningar bemötas med en rad nya investeringar.

Nya vattenledningar och förbättrade renings- och avsaltningsanläggningar, Det är ett par av de satsningar som nu genomförs på Kuba för att bemöta de växande problemen med torkor och översvämningar. Och genom en ny satsning ska övervakningen av alla vattentillgångar i landet skärpas – vilket ska öka möjligheterna att i tid kunna utfärda varningar för kommande vattenrelaterade problem.

Satsningen genomförs av Nationella institutet för vattenresurser, INRH, med stöd från bland annat FN-organet UNDP. Målet är att både förbättra och effektivisera vattenanvändningen.

Landets huvudö Kuba är lång och smal och många av öns floder är korta och beroende av nederbörd. Samtidigt visar statistiken att nederbörden har minskat, i synnerhet i de provinser där Kubas längsta och största floder finns.

Under tre års tid, fram till 2017, drabbades Kuba av den värsta torka som inträffat under de senaste 115 åren. Samtidigt visar studier att nederbörden kommer att fortsätta minska på Kuba, medan temperaturerna kommer att stiga och torkorna kommer att bli mer intensiva. Beräkningar visar att Kubas vattenresurser kan minska med upp till 35 procent framåt slutet av detta århundrade.

En annan av klimatförändringarnas konsekvenser är stigande havsnivåer, vilket ökar riskerna för att saltvatten ska tränga in i många av landets vattentillgångar.

Nästan alla kubaner har enligt den officiella statistiken tillgång till rent dricksvatten, men siffrorna visar också att mindre än hälften av befolkningen på landsbygden har vatten indraget i sina bostäder.

Kuba har sedan länge varit drabbat av en ekonomisk kris och effekterna av de långvariga sanktionerna från USA, men de senaste åren har landet ändå satsat stora resurser på att stärka tillgången på rent vatten.

I satsningen ingår en uppgradering av landets omoderna infrastruktur för vattendistribution, där stora mängder vatten för närvarande går förlorat.

Med hjälp av internationellt stöd har Kuba på senare år också kunnat bygga upp ett flertal anläggningar för avsaltning av vatten i flera av de provinser där havsvatten har trängt in i de lokala vattentillgångarna.

Inom kort kommer också det landets största vattenreningsverk att stå klart i den tredje största staden, Camagüey.

Ingenjören och vattenexperten Luis Bruzón betonar samtidigt att det skulle behövas mer kunskaper om hur näringslivet ska kunna bidra till att minska vattenkonsumtionen. Han säger till IPS att det exempelvis skulle behövas data över hur mycket vatten det går åt att odla eller tillverka vissa produkter – och att det skulle kunna vägleda de beslut som tas i ett land som måste fortsätta att effektivisera vattenkonsumtionen.

Luis Brizuela