Grön återhämtning i fokus på globalt miljömöte

New York, 210301 (IPS) – Arbetet för att återhämta världens ekonomier efter coronakrisen måste vara inriktat på gröna satsningar. Det var budskapet vid ett digitalt möte som samlade världens miljöministrar förra veckan.

Forskningen talar sitt tydliga språk. Det säger Världsnaturfondens internationella generalsekreterare Marco Lambertini, till IPS:

– Just nu bevittnar vi en katastrofal nedgång för världens ekosystem och den biologiska mångfalden och en accelererande destabilisering av klimatet. Och i dag förstår vi också att detta hänger samman.

Vid FN:s miljömöte UNEA-5 förra veckan möttes ledare för världsorganisationens medlemsländer för att diskutera hållbarhet och hur coronapandemin påverkat den globala klimatkrisen.

– Mänskligheten fortsätter att plundra naturen, förvandla den till en vara och förstöra den, och för detta får vi betala ett högt pris, sade Kenyas miljöminister Keriako Tobiko vid mötet.

Den indiske miljöaktivisten Afroz Shah uppmanade ledarna att gå ut med ett tydligt budskap till hela världens befolkning om att det krävs en omställning där fokus måste ligga på skydd av naturen.

Marco Lambertini säger att det samtidigt finns tecken på en förändring.

– Det nya är att medvetenheten börjar nå fram till den breda debatt som förs av politiker, företagsledare och allmänhet. Att skydda naturen ses inte bara som en ekologisk eller moralisk fråga – utan också som en fråga som berör ekonomi, utveckling, hälsa och jämlikhet, säger han till IPS.

Vid toppmötet betonade Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram Unep, behovet av en ”grön återhämtning” och underströk att hållbarhetsfrågan dessutom ska ses som en del av arbetet mot fattigdomen.

– Vi måste gå från ord till handling genom att ställa oss bakom en grön återhämtning efter pandemin – stärka de nationella utsläppsmålen i linje med Parisavtalet, satsa större resurser på anpassningsåtgärder, komma överens om ett ambitiöst nytt ramverk för att skydda den biologiska mångfalden och gå framåt i arbetet mot plastavfallet, sade hon.

Marco Lambertini säger till IPS att det är positivt att allt fler har börjat inse frågornas allvar. Samtidigt betonar han att världen inte har råd med ytterligare ett förlorat decennium för den biologiska mångfalden.

– Många ekosystem som korallrev och regnskogar är på väg mot oåterkalleliga förändringar och en miljon arter hotas nu av utrotning.

Samira Sadeque