Situationen förvärras för korruptionsgranskare i Zimbabwe

Bulawayo, 210120 (IPS) – Zimbabwe är ett av de länder i världen där korruptionen är som mest utbredd. Samtidigt blir situationen allt svårare för de journalister som arbetar med att avslöja missförhållanden.

Nyligen fängslades den undersökande journalisten Hopewell Chin’ono för tredje gången på ett halvår i hemlandet Zimbabwe. Fallet har återigen satt ljuset på den svaga pressfrihet som råder i landet.

Zimbabwe är ett av de länder i världen som har störst problem med korruption, vilket också framgår i den lista som årligen publiceras av Transparency International. Enligt antikorruptionsorganisationen tillhör dessutom Zimbabwe en grupp av länder där journalister och andra som arbetar med att avslöja korruption ställs inför mycket stora risker.

I Reportrar utan gränsers rankning av pressfrihetssituationen i världens länder hamnar Zimbabwe mycket långt ner. Det finns dessutom tecken på att situationen är på väg åt fel håll.

– De allvarliga övergreppen mot pressfriheten, yttrandefriheten och regeringskritikers rättigheter har förvärrats, säger Dewa Mavhinga, chef för människorättsorganisationen

Human Rights Watch avdelning för södra Afrika, till IPS.

Enligt Dewa Mavhinga tycks det inom Zimbabwes regering finnas företrädare som genom olika former av övergrepp försöker underminera arbetet med att återupprätta landets internationella anseende.

Zimbabwiska människorättsadvokater säger att det har blivit allt mer frustrerande att försvara i synnerhet journalister.

– Journalister grips för att de utför sitt arbete. En stor utmaning är att det pågår en ökad bevakning av de aktiviteter journalister bedriver på sociala medier, säger Roselyn Hanzi, ordförande för Zimbabwiska advokater för mänskliga rättigheter.

Det är en organisation som företräder journalister och andra som har gripits och blivit anklagade för brott på oklar grund.

Roselyn Hanzi säger att landet är i behov av reformer, men menar också att företrädare för institutioner och myndigheter skulle behöva utbildas i vad mänskliga rättigheter innebär.

Samtidigt menar bedömare att landets ledning också skulle behöva utsättas för hårdare påtryckningar från företrädare från grannländer och regionala samarbetsorganisationer.

– Tystnaden och ointresset från ett grannland som Sydafrika, eller den regionala samarbetsorganisationen SADC och Afrikanska unionen, har stärkt hökarna inom Zimbabwes regim, säger Dewa Mavhinga vid Human Rights Watch.

Ignatius Banda