Indonesien: Digital teknik ska locka fler till jordbruket

Jakarta, 201215 (IPS) – Antalet bönder minskar i Indonesien – vilket lett till ett ökat behov av importerat ris för att kunna trygga matförsörjningen åt landets stora befolkning. Samtidigt finns det förhoppningar om att digitala hjälpmedel ska få fler att satsa… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Kanis Dursin