Stängda arbetsplatser slår hårdast mot kvinnor

New York, 201208 (IPS) –  Det fanns förhoppningar om att 2020 skulle bli ett år då kampen för jämställdhet skulle röna nya framgångar. Men i stället har året kännetecknats av de många bakslag som följt i pandemins spår. I år har… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Fairuz Ahmed