Krisen en påminnelse om behovet av säkrare matproduktion

Mbabane, 201204 (IPS) – Coronapandemin har skapat stora störningar i världens matproduktion. Men samtidigt innebär krisen en möjlighet att förändra världens livsmedelssystem. Det var budskapet vid ett möte som hölls i veckan. Vid det digitala mötet, som anordnades i samarbete mellan… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mantoe Phakathi