Pandemin belyser hoten från biologiska vapen

New York, 201126 (IPS) – Coronapandemins enorma globala konsekvenser sätter ljuset på en återkommande farhåga – att konstgjorda sjukdomar ska användas som vapen. Biologiska vapen är förbjuda enligt en FN-konvention. Samtidigt visar pandemin hur snabbt ett virus kan orsaka mängder av… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen