Indonesien: Skolsatsning ska bidra till ökad hållbarhet

Jakarta, 201102 (IPS) – Indonesien har som mål att minska landets stora koldioxidutsläpp. Förhoppningen är att ett program som är inriktat mot skolorna ska bidra till att vända utvecklingen.

En av de skolor som satsar på miljökunskap är Santo Markus-skolan i Jakarta, där frågor om hållbarhet är integrerade i undervisningen. Läraren Ruben Kharisma berättar för IPS att eleverna bland annat planterar medicinalväxter och att man inom undervisningen lägger stort fokus på behovet av att hålla naturen ren.

Skolan är en av många i landet som har möjlighet att få utmärkelsen Adiwiyata, ett pris som delas ut till de skolor i landet som har fokus på miljöfrågor. Det är en utmärkelse som instiftats av regeringen med målsättningen att landets skolor ska bidra i arbetet för en hållbar framtid.

Indonesien är ett av de länder i världen som har störst koldioxidutsläpp, och de största mängderna kommer från skogsskövling och dränering av marker. Dessutom har en studie från Greenpeace visat att Jakarta är en av regionens mest förorenade städer.

Landets regering har utlovat att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Och professor Arief Rachman vid landets utbildningsdepartement menar att miljösatsningen mot skolorna kan komma att bidra till framtida utsläppsminskningar.

– Även om miljökampanjen inte ger några direkta resultat så innebär den att vi är på rätt spår. Vi måste öka miljömedvetandet bland de yngre generationerna om vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser, säger han till IPS.

Han påminner samtidigt om att det finns 51 miljoner elever i landet och att det kommer att ta tid att nå ut till alla skolor.

Enligt Asri Tresnawati vid Indonesiens miljödepartement har knappa 3 500 skolor i landet hittills har blivit uppmärksammade för sitt miljöarbete inom undervisningen. Samtidigt har coronakrisen lett till att nästan alla landets elever har fått sin skolgång tillfälligt avbruten.

Asri Tresnawati menar att pandemin är ett bevis för de starka samband som finns mellan människors hälsa och hållbarhetsfrågor.

– När miljön förstörs eller förgiftas uppstår nya sjukdomar. Covid-19-pandemin visar att vi måste ta hand om miljön på samma sätt som vi måste ta hand om oss själva, säger Asri Tresnawati till IPS.

Kanis Dursin