Jämställdheten ökar inom FN – men utmaningar består

New York, 200923 (IPS) – FN uppger att man nu har uppnått målet om en jämn könsfördelning på de högsta chefspositionerna. Men inom organisationen i stort återstår fortfarande utmaningar i arbetet för jämställdhet – och för en jämlik representation mellan olika… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen