Skydd av biologisk mångfald även ett skydd mot nya pandemier

New York, 200527 (IPS) – Framtida pandemier skulle kunna förhindras om världens länder genomförde stora gemensamma insatser för att skydda den biologiska mångfalden på internationell och lokal nivå. Det menar experter.

För att uppmärksamma Internationella dagen för biologisk mångfald, som inföll i fredags, anordnade FN-organet Unesco flera paneldiskussioner där experter talade om årets tema, där fokus låg på så kallade naturbaserade lösningar.

Flera av deltagarna lyfte fram sambanden mellan skyddet av den biologiska mångfalden och den pågående covid-19-pandemin. Och många av experterna påpekade att bättre skydd av djur och natur skulle kunna få en avgörande roll för att förhindra liknande kriser i framtiden.

Enligt Världshälsoorganisationen tyder mycket på att coronaviruset ursprungligen kommer från fladdermöss och att det spreds via matmarknader i Wuhan i Kina.

– Ett förbättrat skydd av stora intakta naturområden och snabba åtgärder mot den illegala handeln med vilda djur är verkligt viktiga åtgärder för att förhindra utvecklingen av nya framtida sjukdomar, sade Mechtild Rössler, chef för Unescos världsarvscenter.

Paul Leadley, forskare vid franska Paris-Saclay-universitetet, betonade att människans hälsa är ”djupt sammankopplad” med tillståndet i naturen, och att en stor andel av de nya sjukdomar som uppstår beror på kontakter mellan människor och djur. Och att det i sin tur hänger samman med skogskövling och handeln med vilda djur.

Enligt Paul Leadley är det därför avgörande att världen börjar arbeta förebyggande, i stället för att som nu – där man tvingas försöka hantera den kris som uppstått.

– Vi måste vara mer aktiva, och forskare och beslutsfattare måste inse att detta måste göras från grunden. Vi måste börja identifiera sjukdomar som kan uppkomma innan de börjar spridas och vi måste få en bättre förståelse för hur dessa kan spridas från djur till människa, sade han.

Paul Leadley, som även är expert inom FN:s vetenskapspanel för biologisk mångfald, IPBES, betonade behovet av ett ökat samarbete på internationellt och på lokal nivå för att kunna motarbeta spridningen av nya sjukdomar.

Mechtild Rössler uppmanade till ett ökat skydd av viktiga naturområden.

– Vi behöver ett ökat engagemang från världens regeringar för att skydda och sköta om dessa områden, för att se till att de inte exploateras i ohållbara projekt och vi behöver en ökad solidaritet och ett stärkt samarbete mellan länder för att uppnå detta, sade hon.

Samira Sadeque