Mangrove saknar skydd på många håll

Jakarta, 200403 (IPS) – Mangroveskogar är en viktig kolsänka som absorberar fyra gånger så mycket koldioxid som regnskogar. Samtidigt saknar många viktiga områden i Indonesien skydd.

Mangrove har en viktig funktion, eftersom de absorberar koldioxid och även lagrar den i marken under träden. Denna förmåga att begränsa klimatförändringarna är viktig för en hållbar utveckling. Experter påpekar att det därför är viktigt att vidta åtgärder för att minska skövlingen av mangroveskogar runt om i världen.

Asep Sugiharta, som arbetar med frågor kring förvaltning av viktiga ekosystem vid Indonesiens miljö- och skogsministerium, säger till IPS att 3,3 miljoner hektar mangroveskogar återfinns i landet. Det är nästan 23 procent av världens mangroveskogar. Minst 252 000 hektar finns i Kalimantan på Borneo.

Västra Kalimantan har ungefär 100 000 hektar mangroveskogar och här återfinns 75 procent av Indonesiens olika mangrovearter. Skogarna finns i områden som Kubu Ray, Ketapang, Kayong Utara, Mempawah, Sambas och i Singkawang. Samtidigt saknar många av dessa viktiga områden skydd.

– Minst 2,6 miljoner hektar av landets totala mangroveskogar finns utanför skyddade områden – endast 700 000 hektar är skyddade, säger Asep Sugiharta till IPS.

Indonesiens årliga utsläpp av växthusgaser uppgick 2015 till 2,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter, ett mått som omfattar flera typer av växthusgaser. Det motsvarade 4,8 procent av de globala utsläppen under det året, enligt Potsdams institut för klimatforskning.

Indonesiens president Joko Widodo har lovat att landet ska minska utsläppen med 41 procent till 2030 genom internationellt samarbete.

Kanis Dursin