Minskande demokratiskt utrymme i flera afrikanska länder

New York, 190416 (IPS) – De demokratiska rättigheterna har med tiden beskurits allt mer i flera afrikanska länder – däribland i Tanzania, Burundi, Zambia, Sudan, Moçambique, Somalia och Eritrea. I flera fall styrs länderna av auktoritära regimer. Det minskande utrymmet drabbar… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen