Organisation vill ta bort moms på mensskydd

New York, 190405 (IPS) – Många kvinnor i Bangladesh har inte råd med hygienprodukter. Bristen på mensskydd och tabun kring mens skapar hinder på många håll. Men ett nytt initiativ sprider kunskap och driver på för att den höga momsen på mensskydd ska slopas.

För hälften av världens omkring fyra miljarder kvinnor som är i fertil ålder är menstruationen varje månad en naturlig del av vardagen.

– Men menstruation är inte ett ämne som det talas öppet om i Bangladesh på grund av kulturella övertygelser och sociala normer kring kroppen och blod. Bristande kunskap och utbildning och ekonomiska hinder förstärker ett konservativt beteende som utgör ett hinder för många flickor, säger Sabbir Bin Shams, chef för Centret för forskning och innovation i Bangladesh.

Omkring 95 procent av alla kvinnor i Bangladesh använder inte mensskydd, antingen för att de inte finns tillgängliga eller för att de inte har råd. I stället använder kvinnor och flickor gamla trasor och sand som ofta kan orsaka infektioner och underlivsproblem.

Kamrun Nesa Mira förstod vidden av problemet när hon reste till en avlägsen flodö i Bangladesh. Hon hade mens men kunde inte hitta någon butik som sålde mensskydd, så hon vände sig till en lokal kvinna som gav henne en gammal tygbit. Hon blev bestört när kvinnan sa att hon skulle täcka tyget med sand. Hon förstod att många kvinnor på landsbygden inte har tillgång till säkra hygienprodukter under menstruationen.

När hon besökte en närliggande skola insåg hon att många flickor inte går i skolan när de har mens. De berättade att de känner sig obekväma med att gå till skolan eller att resa under sin menstruation på grund av magsmärtor och av rädsla för att tygbitar som används ska läcka.

Det ledde till att hon hjälpte till att starta en ny organisation, All for One Foundation, som arbetar med att sprida information om god hygien och arbetar för en ökad tillgång till mensskydd som människor har råd med.

– En så naturlig sak som menstruation får inte utgöra ett hinder för kvinnor när det gäller tillgång till utbildning eller förväntad livslängd, säger Sabbir Bin Shams som påpekar att All for One Foundations arbete för att sprida kunskap om hygienfrågor och säkra hygienprodukter i fattiga områden är viktigt för att landet ska nå framsteg.

Organisationen arbetar med att utbilda flickor och förbereda dem för menstruationen. All for One Foundation vänder sig också till pojkar i skolan och till föräldrar, för att på det sättet försöka öka medvetenheten och bryta tabun kring mens.

Mensskydd betraktas som lyxartiklar i Bangladesh och är belagda med moms på 45 procent. Det betyder att ett paket på 8-10 bindor kostar mellan 75 och 140 taka, motsvarande mellan 8 och 15 kronor. Det kan jämföras med inkomsten för en teplockare som är omkring 85 taka per dag, motsvarande 9 kronor.

All for One Foundation arbetar nu med att sprida ökad medvetenhet om frågan och driver på för att momsen på hygienprodukter ska slopas på nationell nivå.

”Sanitetsbindor säkerställer en säker menstruation. En god hygien under menstruationen är en grundläggande rättighet. Menstruationen är något naturligt och inte någon sjukdom. Därför bör alla kvinnor ha tillgång till en säker hygien under menstruationen,” slår organisationen fast på sin hemsida.

Även om initiativet fortfarande är litet så fortsätter det att växa och få spridning.

– Om organisationer och ungdomar kan spela en mer aktiv och konstruktiv roll när det gäller att öka medvetenheten kan sociala normer och beteenden förändras gradvis och det kan leda till att Bangladesh blir en mer inkluderande nation, säger Sabbir Bin Shams till IPS.

All for One Foundation tilldelades priset Joy Bangla Youth Award förra året för sitt arbete.

 

Tharanga Yakupitiyage