Många hinder för indiska kvinnor som vill starta eget

New Delhi, 190405 (IPS) – Indiens ekonomi har vuxit snabbt, men arbetsmarknaden domineras fortfarande kraftigt av män och antalet kvinnliga företagare är få. Men det finns exempel på kvinnor som har lyckats bryta med traditionerna och kunnat börja tjäna pengar på egen hand.

Trots Indiens ekonomiska framgångar är det fortfarande ett land där uppskattningsvis dryga 830 miljoner människor tvinga leva på mindre än motsvarande 3,2 dollar om dagen. På landsbygden är det vanligtvis kvinnornas ansvar att ta hand om barnen och se till att de får tillräckligt att äta.

Radhika Baburao Shinde blev bortgift redan som tolvåring. Hennes man var tio år äldre och hon tvingades flytta till hans familj, som lever på landsbygden 30 mil söder om Mumbai. I samband med giftermålet fick hon hoppa av skolan och i stället börja arbeta på mannens familjejordbruk.

Med tiden fick Radhika Baburao Shinde tre barn, och hennes dröm var att de skulle få ett bättre och mindre fattigt liv. Allt kom att förändras genom ett möte som inträffade för fem år sedan, då personer som arbetar för Stiftelsen Mann Deshi, besökte hennes hemby.

Det är en organisation som lär ut kunskaper kvinnor till på landsbygden för att de ska kunna starta egna småföretag, och som dessutom lånar ut pengar för att de ska kunna komma igång. Radhika Baburao Shinde beslutade sig för att gå en tre veckor lång skrädderikurs där hon även fick lära sig det hon behövde för att kunna starta ett eget företag.

Hon har fortsatt arbeta på jordbruket men har genom sitt sidoföretag sedan dess tjänat lite egna pengar varje månad, inkomster som hon kunnat lägga på sina barn. Men från början mötte hon starkt motstånd från sina svärföräldrar, som menade att hon i stället borde lägga sin energi på jordbruksarbetet.

– Det var många bråk innan de slut gav med sig, berättar Radhika Baburao Shinde.

Mann Deshi Foundation har varit verksamma sedan 1990-talet och är en organisation i Indien som arbetar för att förändra de sociala, juridiska och ekonomiska hinder som läggs i vägen för kvinnor som vill försöka tjäna egna pengar.

År 2017 utgjorde kvinnorna enbart 27 procent av arbetskraften i Indien, vilket innebär att landet hamnar långt ner på internationella mätningar. Endast 14 procent av kvinnorna äger eller arbetar i egna företag, och nästan alla kvinnor som har egna verksamheter driver mikroföretag.

Förra året påtalade Världsbankens vice-chef Annette Dixon att kvinnorna endast står bakom 17 procent av Indiens BNP. Hon sade samtidigt att om endast hälften av landets kvinnor skulle lönearbeta så skulle landets ekonomiska tillväxt öka mycket kraftigt.

En rapport om könsskillnaderna i 149 jämförda länder, som togs fram av Världsekonomiskt forum under förra året, visar att Indien hamnade på plats 108. Landet fick särskilt dåliga resultat i frågor som berör sjukvård och ekonomisk delaktighet. Även andra mätningar har visat att antalet kvinnliga entreprenörer är särskilt få i just Indien.

– Ofta förekommer påtryckningar och motstånd inom familjen på grund av stereotyper som slår fast att det är kvinnornas huvudansvar att ta hand om familjen, säger Aparna Saraogi, som arbetar för organisationen Women Entrepreneurship and Empowerment.

– Dessutom hålls kvinnor tillbaka på grund av bristen på förskolor.

Det finns även andra faktorer som påverkar. En är att kvinnor sällan står som ägare av de egendomar som kan krävas som säkerhet för de lån som behövs för att starta egna företag. Kvinnor är dessutom generellt sämre utbildade än män, och när kvinnor väl arbetar så tjänar de sämre än sina manliga kollegor.

De flesta kvinnor som arbetar gör det inom den informella ekonomin, däribland inom jordbruket.

Den bristande tillgången till finansiella resurser utgör ett stort hinder för kvinnor, som inte får tillgång till det kapital som behövs för att starta egna företag. Detta trots att flera studier har visat att en jämlik tillgång till finansiella resurser skulle leda till en kraftigt stigande BNP.

Ett annat hinder är kvinnors brist på utbildning, något som resulterat i att 64 procent av landets kvinnor är skriv- och läskunniga, en siffra som ligger på 82 procent för männen. Samtidigt visar statistiken att i de delstater där kvinnors skriv- och läskunnighet är högre, är också antalet kvinnliga entreprenörer fler.

Diskrimineringen drabbar också de kvinnor som tillhör landets välutbildade och urbana elit. En som upplevt detta är Meghna Saraogi, som bor i New Delhi, och som till en början hade mycket svårt att få fram det startkapital hon behövde för att starta sitt eget företag.

– Många frågade vad som skulle hända med firman om jag gifte mig och fick barn. Sen fanns det andra som ifrågasatte om ett företag som drevs av en kvinna skulle kunna locka några investerare överhuvudtaget, säger Meghna Saraogi.

Debjani Ghosh, som är ordförande för National Association of Software and Services Companies, säger att det är avgörande att människor förändrar sina attityder.

– Indien måste växa upp och inse att man inte behöver känna rädsla inför att det skulle finnas lika många kvinnor som män i ett rum.

En annan bidragande orsak till att kvinnor drabbas av så många olika hinder kan vara att de sällan får samma utrymme som män i det offentliga rummet. År 2017 var endast tolv procent av de indiska parlamentsledamöterna kvinnor – vilket fick landet att hamna på plats 148 av 193 jämförda länder i en undersökning genomförd av Interparlamentariska unionen.

Mann Deshi Foundations grundare Chetna Sinha säger att organisationen driver flera satsningar för att kvinnor ska få de kunskaper och möjligheter de ofta saknar. Det handlar bland annat om mentorprogram, mobila affärsskolor och en radiostation som är riktad mot kvinnor.

– Våra projekt är inriktade på en ökad tillgång till, och kontroll över, finansiering. Vi utbildar kvinnor i enlighet med deras behov, säger hon.

För kvinnor som Radhika Baburao Shinde har stödet förändrat livet. I dag tjänar hon tillräckligt med pengar för att kunna drömma om att kunna skicka sin 16-åriga dotter till högskolan.

 

*Ashlin Mathew arbetar som redaktör vid den indiska tidningen National Herald. En längre version av artikeln har tidigare publicerats i Finance & Development, som är ett magasin som ges ut av IMF.

Ashlin Mathew