Kriget i Jemen inget för amerikanska tv-nyheter

Washington, 190311 (IPS) – Kriget i Jemen har av FN och biståndsorganisationer beskrivits som världens största pågående humanitära katastrof. Det märktes inte i de stora amerikanska tv-bolagens utrikesbevakning där man under förra året ägnade tre gånger mer sändningstid till ett brittiskt kungligt bröllop.

Sammanlagt ägnade de stora tv-bolagen ABC, NBC, och CBS 20 minuter åt kriget i Jemen i sina kvällssändningar under förra året, medan 71 minuter handlade om bröllopet i Storbritannien.

Detta framgår i den senaste så kallade Tyndall-rapporten som varje år samlar statistik över bevakningen i nyhetskanalernas kvällssändningar.

De tre nätverken ägnade sammanlagt 116 minuter till det brutala mordet på Washington Post-krönikören Jamal Khashoggi på den saudiska ambassaden i Istanbul. Det innebar att den händelsen blev en av mycket få utrikeshändelser som hamnade på listan över de 20 ämnen som fick mest uppmärksamhet av tv-bolagen under förra året.

Ett annat utrikesämne som fick förhållandevis mycket sändningstid var arbetet för att rädda tolv thailändska pojkar som fastnat i en grotta och riskerade att drunkna. En händelse som fick sammanlagt 100 minuters sändningstid.

Räddningsarbetet i Thailand var dramatiskt och känslomässigt engagerande. Men samtidigt var det antal liv som stod på spel betydligt färre än det antal som beräknas ha dödats i Jemen, en siffra som ligger på mellan 50 000 och 80 000 stridande och civila, medan ett ännu större antal beräknas ha dukat under på grund av svält och sjukdomar. Detta samtidigt som ytterligare 360 000 barn i Jemen beräknas lida av akut undernäring.

Nyligen varnade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres för att närmare tio miljoner jemeniter bara är ”ett steg” från att drabbas av svält. Det motsvarar nästan halva befolkningen i arabvärldens fattigaste land.

Den bristande bevakningen av katastrofen i Jemen är symptomatisk för en negativ trend i den utrikesbevakning som de stora tv-bolagen förmedlar, vilken förblivit den viktigaste för den amerikanska allmänheten. Varje kväll tittar i genomsnitt 22 miljoner hushåll på någon av bolagens kvällsnyhetssändningar. Det är fyra gången fler än antalet som tittar på någon av de dominerande kabelkanalernas nyheter – däribland Fox News, MSNBC eller CNN.

Utrikesbevakningen har inte varit så låg sedan rapportförfattaren Andrew Tyndall började med sina systematiska mätningar av de tre tv-bolagens kvällssändningar 1988. Under 2018 ägnades endast 7,5 procent av sändningstiden till utrikesnyheter.

Andrew Tyndall skriver via mejl i en kommentar att “2018 innebar en allmän abdikering från kvällsnyheternas traditionella roll, där de brukade förmedla en daglig summering av de viktigaste nationella och internationella nyhetshändelserna”.

Han påpekar att det är särskilt noterbart att viktiga nyhetshändelser, som valen i Mexiko och Brasilien, samt Brexit, var mycket underrapporterade. Även den stora internationella krisen – klimatförändringarna – fick lite uppmärksamhet, ”trots att dess symptom i form av skogsbränder och orkaner fick stor bevakning”. Men i dessa fall blev vinkeln snarare inhemsk, snarare än att händelserna knöts samman med de globala frågeställningarna.

Andrew Tyndall skriver vidare att nyhetsbolagen alltid har haft som mål att nå så många tittare som möjligt, och att de frågor som står på deras dagordning på många sätt visar hur amerikaner ser på, och betraktar, händelser som inträffar utomlands.

Den nyhetshändelse som fick allra mest uppmärksamhet under fjolåret är enligt rapporten utnämningen av HD-domaren Brett Kavanaugh, som fick 426 minuters sändningstid, medan den så kallade Rysslandsutredningen kring valet 2016 kom på andra plats med 332 minuter.

Flera av de stora nyhetshändelser som följde därefter handlade om olika extrema väderfenomen som drabbat USA, där fokus nästan uteslutande låg på de direkta konsekvenserna och inte på de möjliga kopplingarna till de globala klimatförändringarna.

Vid sidan av Rysslandsutredningen var toppmötet mellan Nordkorea och USA den utrikespolitiska nyhet som fick störst uppmärksamhet. På platsen därefter följde kriget i Syrien och Donald Trumps beslut om att dra tillbaka amerikanska styrkor, därefter i fallande ordning mordet på Jamal Khashoggi, följt av grott-dramat i Thailand, det kungliga bröllopet, strider i Afghanistan och handelskriget mellan USA och Kina.

Jordbävningen i Indonesien fick 26 minuters sändningstid, medan vulkanutbrottet i Guatemala fick 23 minuter, vilket var tre minuter mer än vad som ägnades åt katastrofen i Jemen.

De människorättsaktivister och fredsgrupper som hoppades att mordet på Jamal Khashoggi skulle leda till ett ökat intresse för den katastrof som drabbat civilbefolkningen i Jemen i samband med det krig som leds av saudiska styrkor, har anledning att vara besvikna. Detta då rapporten visar att 13 av de sammanlagt 20 minuter som handlade om Jemen visades innan mordet på Jamal Khashoggi hade blivit känt.

 

*Artikeln har även publicerats på Jim Lobes blogg om USA:s utrikespolitik: www.lobelog.com

Jim Lobe