Malaria har minskat drastiskt på ön Zanzibar

Nairobi, 190220 (SciDev.Net/IPS) – Impregnerade nät och myggmedel har lett till att antalet fall av malaria minskat med 94 procent på ön Zanzibar i Tanzania.

Resultatet presenteras i en studie som publicerats i BMC Medicine och visar hur lärdomar från Zanzibar kan användas på platser där malaria är vanligt förekommande.

Målet är att utrota malarian helt på ön till 2023, enligt Zanzibars program för malariakontroll.

Anders Björkman, professor i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm som arbetat med studien, säger att en nyckel till framgång har varit att alla verktyg som använts i det förebyggande arbetet, i diagnosticering och behandling varit gratis och lättillgängliga.

Forskarna har följt invånare i två landsbygdsdistrikt på Zanzibar med cirka 100 000 invånare vardera, mellan åren 2003 och 2015. De har också samlat in information från 26 vårdkliniker mellan 1999 och 2015.

Anders Björkman framhåller att bred utdelning av impregnerade myggnät och medel mot malariamyggor inomhus har lett till den kraftiga nedgången av malaria. Han säger att framgången har uppnåtts tack vare engagemanget från Zanzibars myndigheter, det nationella programmet för malariakontroll och vanliga medborgare.

Samtidigt påpekar han att myggorna och parasiterna hittar sätt att undvika kontroll och bekämpning. Han säger att nya strategier krävs för att övervinna detta för att kunna nå det uppsatta målet att utrota malarian från Zanzibar.

Hans arbetsgrupp har påbörjat ett pilotprojekt för att testa nya strategier – som att använda fällor som placeras utomhus.

*Artikeln har tidigare publicerats av SciDev.Net.

 

Nelson Mandela Ogema