Stigande temperaturer slår hårt mot de fattigaste

New York, 180813 (IPS) – FN varnar för att det ökande antalet värmeböljor i världen utgör ett hot mot hälsa och välmående för över en miljard människor i låg- och medelinkomstländer. Särskilt hårt drabbade är de 630 miljoner som lever i slumområden och saknar möjlighet att skydda sig mot värmen.

I flera länder med stora befolkningar, däribland Indien, Bangladesh, Brasilien, Nigeria och Indonesien, utgör bristen på skydd mot värme särskilt stora problem. Rachel Kyte, som är FN:s generalsekreterares särskilda representant för hållbar energi, säger att tillgång till svalka är en mycket viktig fråga i en allt varmare värld.

– Det är avgörande i vardagen. Det garanterar en säker tillgång till färsk mat, säkrar lagringen av livsavgörande vacciner och ger möjlighet till trygga arbets- och hemmiljöer.

De stigande temperaturerna är inte bara ett problem för låg- och medelinkomstländer, utan har även drabbat Europa, USA och Kanada. I en artikel i tidskriften Time konstaterar artikelförfattaren Justin Worland att värmeböljorna i sin tur belyser ett problem – där tillgången till luftkonditionering räddar liv, men också är en starkt bidragande faktor till den globala uppvärmningen.

– Det är troligen den största energikonsumenten, men människor tenderar att inte tänka på detta, säger Erik Solheim, som är chef för FN:s miljöprogram Unep, i artikeln.

Rachel Kyte menar samtidigt att tillgång till skydd mot värme är en rättvisefråga.

– Vi måste se till att alla har tillgång till effektiva lösningar, men samtidigt måste vi skydda jordens behov och våra barns framtid, säger Rachel Kyte till IPS.

Enligt henne är den andel energi som går till nedkylningsanläggningar snabbt stigande.

– Därför måste vi få fram nedkylningsalternativ som är rena och hållbara på lång sikt, säger Rachel Kyte, som även är chef för FN-satsningen Hållbar energi för alla, SEforALL.

I en ny rapport från hennes organisation uppmanas alla aktörer att påskynda arbetet för att se till att alla människor får tillgång till svalka och nedkylningsmöjligheter, med hållbara och billiga metoder.

– Det handlar inte om någon lyx, utan om en mänsklig rättighet och en grundläggande rättvisefråga, som är grundläggande för att miljontals människor ska kunna lämna fattigdomen bakom sig och att de globala hållbarhetsmålen ska kunna uppnås, säger Rachel Kyte.

Hon understryker att en förbättrad tillgång till nedkylningsmöjligheter i fattiga länder skulle ge en lång rad positiva effekter. Det skulle bland annat göra det möjligt för människor att utöka sin arbetstid och bli mer produktiva, samtidigt som sjukvårdskostnaderna skulle minska då färre skulle drabbas av matförgiftningar och få tillgång till vacciner som förvarats på rätt sätt.

Thalif Deen