Ökade påtryckningar mot medier i Nicaragua

Managua, 180514 (IPS) – Medierna i Nicaragua har blivit utsatta för allt hårdare statliga åtgärder sedan protesterna mot president Daniel Ortegas regering inleddes i april. Attacker mot enskilda journalister, trakasserier mot mediefackförbund och smädeskampanjer är några av de metoder som används.… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

José Adán Silvaer