Bromsmediciner och kunskap når eftersatta grupper i Zimbabwe

Tsholotsho, Zimbabwe, 170905 (IPS) – Den eftersatta folkgruppen khoisan i Zimbabwe drabbades hårt av aidsepidemin och många människor dog. I dag har kunskap om sjukdomen och bromsmediciner slagit igenom även bland dem.

Khoisan är ett samlingsnamn på de folk som tidigare kallades för bushmän och de befolkar avlägsna områden i flera länder i södra Afrika, däribland Zimbabwe.

Efter att ha drabbats hårt av aidsepidemin har många inom folkgruppen med tiden blivit allt mer engagerade och kunniga om sjukdomen. En av dem är Hloniphani Sidingo, 67, som avfyrar ett brett leende när hon går ut genom dörrarna till vårdkliniken i sin hemby. Med sig har hon flera kartonger med bromsmediciner. Trots att det nu har gått 16 år sedan hon fick veta att hon bar på hiv lever hon fortfarande, tack vare en statlig satsning på bromsmediciner.

-Jag är så lycklig över att jag har fortsatt tillgång till läkemedel, eftersom det är det som gör att jag fortfarande är igång, säger hon till IPS.

Hon säger att sjukdomen dödade hennes man och fem av hennes barn, och att hon själv aldrig skulle komma på tanken att sluta med bromsmedicinerna.

-Jag vill överleva. Min man litade däremot på inte på sjukvårdspersonal, då de uppmanade oss att testa oss och erbjöd tillgång till mediciner om det skulle behövas. Det ledde till att även våra barn dog i aids, säger hon.

Organisationer som arbetar för att stärka folkgruppen menar att den skam och rädsla kring hiv och aids med tiden har börjat försvinna.

-Folk förstår sig numera på sjukdomen och nästan alla som behöver har tillgång till bromsmediciner, säger Davy Ndlovu, som är programchef för organisationen Tsoro-O-Tso San, som stöttar khoisanfolket i Zimbabwe.

Men vid sidan av dessa framgångar förekommer det också att människor på grund av fattigdom och bristande kunskap avslutar sina behandlingar.

-Det handlar om fattiga människor och när vårdpersonalen vid något tillfälle uppmanat dem att inte ta bromsmedicinerna på fastande mage har det inneburit att de inte tagit sina tabletter när det saknats mat. Det har lett till att ett antal människor dött i aids, berättar Davy Ndlovu för IPS.

Och även om alla som behöver nu har tillgång till mediciner så tvingas många att gå mycket långa sträckor för att få sina tabletter.

-Ett annat problem är när det ska göras uppföljningskontroller där människor förväntas ta sig hela vägen till närmsta sjukhus. Om de då saknar pengar för att ta sig dit så blir de kvar hemma och missar dessa undersökningar, säger Davy Ndlovu.

Samtidigt har kunskaperna om sjukdomen ökat, säger Hloniphani Sidingo.

-Jag har lärt mig att sköta medicineringen och många i min hemby förstår numera hur viktigt det är att låta hivtesta sig, berättar hon för IPS.

Enligt FN-organet Unaids finns det 1,2 miljoner människor i Zimbabwe som lever med hiv.

-Förr om åren trodde vi att vårt folk hade utsatts för en förbannelse när människor dog i aids. Men tack vare behandlingen har vi nu kunnat leva med viruset, säger Hloniphani Sidingo.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Jeffrey Moyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *