Flera konsekvenser när parlamentsledamöter tystas

Rom, 170207 (IPS) – När oppositionen förhindras att verka i ett land eller enskilda ledamöter i ett parlament förhindras att utföra sitt arbete får det flera allvarliga följder, uppger en kommitté tillsatt av Interparlamentariska unionen, IPU.

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. Organisationen arbetar med frågor som berör de 40 000 ledamöter som valts in i parlament runt om i världen.

“Om inte parlamentsledamöter kan åtnjuta fullständiga mänskliga rättigheter, hur ska de kunna försvara och främja rättigheterna för människor som röstat fram dem? Det är inte ovanligt att rättsliga åtgärder används för att tysta frispråkiga parlamentsledamöter,” uppger Interparlamentariska unionens kommitté för parlamentarikers mänskliga rättigheter.

Bland de metoder som används är otillbörligt återkallande eller upphävande av mandat, politiskt motiverade konkursförfaranden eller återkallat medborgarskap för vissa parlamentariker, uppger kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter.

Kommittén inrättades 1976 för att skydda parlamentsledamöter mot olika typer av brott och försvara parlamentet som institution. Kommittén har undersökt fall i 100 länder och i många fall bidragit till att skydda dem som befinner sig i riskzonen och till att hävda deras rätt.

Bland annat har fängslade parlamentariker släppts fria, ledamöter har kunnat få tillbaka platser i parlamentet och fått ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter. Effektiva rättsliga åtgärder har kunnat vidtas mot de som legat bakom händelserna, uppger Interparlamentariska unionen.

“Ibland uppstår de här situationerna till följd av att bristfälliga lagar tillämpas. Då kan det krävas att ny lagstiftning införs som är i linje med de internationella standarderna för mänskliga rättigheter, ” skriver Interparlamentariska unionen, IPU.

Enligt en studie gjord 2009 av kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter hade 121 parlamentsledamöter någon gång obefogat utestängts från det politiska livet och 99 av dem utan korrekt rättslig process. I 93 fall hade ledamöter utsatts för godtyckliga gripanden och frihetsberövanden och i 70 fall handlade det om otillbörlig begränsning av yttrandefriheten. I 31 fall rapporterades mord och försvinnanden liksom fall av tortyr, misshandel, kidnappning och bortförande.

“Ledamöter har vid flera tillfällen åtalats i processer som bryter mot internationella normer om rättvisa rättegångsregler,” uppger IPU:s kommitté.

I några fall har lagar om förtal använts för att ta itu med oönskad kritik.

Om överträdelserna är särskilt allvarliga, som när det gäller mord eller tortyr eller om myndigheter inte samarbetar för att utreda händelserna så kan kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter välja att offentliggöra sina rapporter och rekommendationer. IPU listar även olika fall på sin hemsida.

Baher Kamal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *