Världsbanken kritiseras i FN-rapport

New York, 151014 (IPS) – Philip Alston, FN:s särskilda rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter, riktar skarp kritik mot Världsbanken, som han menar åsidosätter mänskliga rättigheter. -Världsbanken behandlar mänskliga rättigheter snarare som en smittsam sjukdom än som universella värden… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *