Kvinnoallians tar strid mot extremismen

New York, 151012 (IPS) – En koalition bestående av 25 kvinnoorganisationer från olika delar av världen har bildats i syfte att bekämpa den våldsamma extremismen. När FN:s säkerhetsråd nyligen stod värd för att möte med världens ledare för att diskutera… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *