Ny fas i arbetet med att stoppa ebola

New York, 150211 (IPS) – För första gången sedan i juni 2014 rapporteras färre än hundra nya fall av ebola under en vecka i de tre värst drabbade länderna.

Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer situationen med ebolautbrottet i Liberia, Guinea och Sierra Leone som stabil även om det lär dröja ytterligare flera månader innan man har utbrottet under full kontroll.

Näst sista veckan i januari uppgick antalet bekräftade nya fall till 30 i Guinea, 4 i Liberia och 65 i Sierra Leone.

I stället för att fokusera på att bygga nya kliniker läggs nu i första hand resurser på att förstärka kapaciteten när det gäller att leta upp misstänkta fall och följa hälsoutvecklingen hos personer som har varit i kontakt med ebolasjuka, samt att arbeta för att begravningar ska ske på ett säkert sätt.

WHO varnar för att det fortfarande finns en risk för spridning av sjukdomen till andra länder så länge nya fall rapporteras.

-Det har skett anmärkningsvärda framsteg men vi ska inte glömma att det bara krävs ett fall för att orsaka ett utbrott, säger John Ging, som leder FN:s humanitära insatser och som nyligen besökt de eboladrabbade länderna.

Han uppmanar det internationella samfundet att inte bli passivt i detta kritiska skede i kampen mot viruset.

Fyra västafrikanska länder har högsta prioritet när det gäller stöd från FN att förbereda sina hälso- och sjukvårdssystem för bättre smittspårning och behandling – Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Mali och Senegal.

Ismail Ould Cheikh Ahmed, som leder FN:s insatser mot ebolautbrottet i Västafrika, uppmanade nyligen till fortsatta globala insatser för att bekämpa den fruktade sjukdomen.

-Ebola finns fortfarande i 25 av 66 distrikt i regionen. Jag ber alla att fortsätta att stödja kampen mot ebola tills arbetet är slutfört, sade han vid ett möte med FN och Afrikanska unionen.

Ebolautbrottet i Västafrika saknar motstycke, vilket även gäller katastrofstödet. Över 70 länder, hundratals organisationer och tiotusentals människor har varit direkt inblandade i kampen mot ebola.

FN:s barnfond Unicef meddelade nyligen att alla barn som blivit föräldralösa till följd av epidemin nu har fått nya hem.

Omkring 16 600 barn i Guinea, Liberia och Sierra Leone har förlorat en eller båda sina föräldrar i sjukdomen. Mindre än tre procent av dessa har placerats i hem som inte tillhör släktingar. Unicef uppger att 773 barn som blivit föräldralösa i Guinea har tagits omhand av släktingar.

Lisa Vives

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *