Hivsmittan sprids snabbt i arabvärlden

Beirut, 140903 (IPS) – I stället för att bromsas, som i många delar av världen, sprids hivsmittan allt snabbare i arabvärlden. Situationen förvärras på grund av politisk oro, konflikter, fattigdom och sociala tabun som gör att det talas tyst om sjukdomen.

Enligt FN-organet Unaids var antalet smittade i länderna i Mellanöstern och Nordafrika 270 000 år 2012.

-Utbredningen är liten men smittan sprids snabbast i världen i regionen, säger Khadija Moalla, expert på hivpreventivt arbete som tidigare arbetade för FN:s utvecklingsorgan UNDP.

FN beräknar att antalet smittade ökade med 31 000 och dödsfallen med 16 500 under 2012.

-Antalet smittade har ökat med 74 procent mellan 2001 och 2012 och antalet aidsrelaterade dödsfall har nästan tredubblats, säger Matta Matta, infektionsspecialist vid Bellevuesjukhuset i Libanon.

Både Moalla och Matta menar att siffrorna är i underkant. Det saknas övergripande studier.

Med undantag för Somalia och Djibouti är spridningen koncentrerad till högriskgrupper som sprutnarkomaner, homosexuella och personer som säljer sex.

I Libyen lever 90 procent av sprutnarkomanerna med hiv, enligt Matta Matta. Khadija Moalla tillägger att de flesta arabländer saknar sprutbytesprogram. Det är svårt att nå ut till specifika grupper eftersom många står utanför lagen. I Tunisien skyddas personer som säljer sex av lagen men i andra länder kan inte kunder tvingas att använda skydd, vilket ökar risken för spridning av sjukdomen.

Brist på kunskap, avsaknad av frivilliga tester och sexualupplysning, sociala tabun, samt fattigdom har ökat spridningen av hiv i regionen.

-Regeringar i arabvärlden och lokalsamhällen förnekar epidemins existens. Bristen på frivilliga tester innebär att vi för varje smittad person har tio andra som vi inte känner till, säger Khadija Moalla.

Hivsmittade och riskgrupper möter diskriminering och stigmatisering.

-Mer än hälften av de hivsmittade i Egypten har nekats behandling vid kliniker, förklarar Matta Matta vid Bellevuesjukhuset i Libanon.

Säkerhetsläget i regionen gör det svårt att genomföra förebyggande insatser och förhindrar även tillgången till behandling och uppföljning, enligt Unaids rapport från 2012. Irakkriget som inleddes 2003 hade förödande konsekvenser för landets aidsprogram och enligt Khadija Moalla brändes det nationella aidscentret i Libyen ner nyligen.

I vissa länder har konflikter bidragit till kvinnors utsatthet. År 2012 fick endast åtta procent av de gravida kvinnor som lever med hiv i Mellanöstern och Nordafrika tillgång till behandling som förhindrar att sjukdomen överförs från mor till barn, enligt rapporten från Unaids.

Endast ett fåtal länder har genomfört insatser för att bekämpa epidemin men det finns tecken på att allt fler organisationer i regionen ger hivsmittade stöd.

-Länderna i Nordafrika och Libanon har generellt sett lyckats bättre än andra medan gulfländerna ligger mest efter. Färre än var femte person som lever med hiv i arabvärlden får tillgång till de mediciner som de är i behov av, säger Khadija Moalla.

Vissa insatser har gjorts, FN:s utvecklingsorgan UNDP:s regionala hivprogram har varit med och drivit fram reformer av rättsväsendet i flera länder och Arabförbundet har utarbetat en konvention om skydd av hivsmittades rättigheter. Men infektionsspecialisten Matta Matta menar att det inte är tillräckligt.

-Arabvärlden sätter sig på höga hästar men det stoppar inte epidemin. Regeringar i regionen måste på allvar ta itu med det växande problemet.

Mona Alami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *