Ny lag kan hota yttrandefriheten i Egypten

Kairo, 131112 (IPS) – Sedan januari 2011 har stora demonstrationer banat vägen för de historiska händelser som inträffat i Egypten. Men nu kan en ny lag som syftar till att reglera demonstrationsrätten vara på väg att införas. Kritiker menar dock att den nya lagen skulle äventyra yttrandefriheten som följde den arabiska våren.

Den nya lagen antogs av den arméstöttade regeringen den 9 oktober samtidigt som landet återigen var drabbat av våldsamma demonstrationer. Enligt förslaget ska den som bryter mot denna demonstrationslag kunna dömas till motsvarande hundratusentals kronor i böter samt fängelse. Lagförslaget väntar nu på att läggas fram till landets interrimspresident Adly Mansour.

De som stödjer den nya lagen menar att den är helt nödvändig för att förhindra att Egypten sjunker ner i ett dagligt återkommande kaos.

Men människorättsgrupper, samt islamistiska partier och andra regeringskritiker, menar istället att den skulle innebära ett stort kliv bakåt gällande de rättigheter som allmänheten stridit så hårt för att uppnå.

-Denna lag skulle skapa stor ilska bland många revolutionärer och arbetargrupper som nu gör sina röster hörda genom fredliga demonstrationer, säger Khaled Alam El Din, som var rådgivare åt den förre presidenten Muhammad Mursi, landets förste demokratiskt valda president som tvingades avgå i den militärkupp som genomfördes i början av juli.

Mursis anhängare menar att den föreslagna lagen är ett försök från landets högste militära befälhavare, Abdel-Fattah al-Sisi, att tysta alla röster som fördömer militärens maktövertagande.

– Al-Sisi vill genomdriva denna lag för att begränsa yttrandefriheten och trycka ner sina motståndare. Den politiska eliten och de privata medierna är helt tysta. Ingen vågar protestera mot denna diktatoriska politik, säger Khaled Alam El Din till IPS.

Andra kritiker menar att det vore ironiskt om en sådan lag infördes i Egypten.

-Har de i regeringen glömt bort att de kom till makten genom demonstrationer?, frågar sig människorättsaktivisten Amr Bakly.

Det var efter massiva folkliga protester som den långvarige presidenten Hosni Mubarak till sist förlorade makten i landet år 2011. Kuppen mot Mursi, som företrädde Muslimska brödraskapet – en grupp som var mycket viktig i revolutionen, genomfördes också efter omfattande demonstrationer i landet.

-När demonstranterna är al-Sisis anhängare så är protesterna legala, medan de blir brottsliga om de genomförs av hans motståndare? Detta är skamligt, säger Amr Bakly till IPS.

I en gemensam protest har 17 egyptiska människorättsorganisationer beskrivit lagförslaget för “en lag mot protester”, samt hävdat att den skulle innebära “en licens för att döda” demonstranter och motståndare till landets militärregering.

Lagförslaget skulle innebära att landets inrikesdepartement måste ge tillstånd till en demonstration minst fem dagar innan den ska genomföras, samtidigt som höga polischefer ges rätten att stoppa, försena eller förflytta demonstrationer eller sittstrejker. Dessutom kommer demonstranter att förbjudas att samlas på vissa platser, överskrida givna tidsgränser, blockera gator eller förorsaka trafikstörningar.

Förslaget har dock även mött hård intern kritik i regeringen, bland annat från landets biträdande premiärminister Ziad Bahaa El Din.

Människorättsaktivister menar att lagförslaget påminner om ett förslag som Mursi under sin tid vid makten försökte införa, utan att lyckas.

-Men al-Sisis lag är värre än Mursis, även om båda handlar om försök att stärka makten. Militären försöker införa en polisstat medan Muslimska brödraskapet försökte införa en religiös diktatur, säger Bakly till IPS.

Vissa politiker och analytiker menar istället att den nya lagen skulle bidra till att skapa en bättre stabilitet och ökad säkerhet i landet.

Sedan Mursi störtades har tusentals av hans anhängare genomfört protestaktioner i landet – protester där många människor har skadats eller dödats. Den senaste våldsutgjutelsen inträffade den 6 oktober då 60 människor dödades i strider mellan Muslimska brödraskapets anhängare och säkerhetsstyrkor.

-Lagens motståndare vill att landet går förlorat i kaos. Staten måste kontrollera kriminella som stör den allmänna ordningen genom demonstrationer, säger den välkända krönikören Soliman Gouda till IPS.

Gouda menar att införandet av regler för demonstrationer inte alls går att jämställa med att människors rättigheter blir kränkta.

-Muslimska brödraskapets demonstrationer har resulterat i att egyptierna förlorat demokratins gunst – i synnerhet efter att Mursi-anhängare tillgrep våld, startade upplopp och genomförde attacker mot offentliga och privata företag, säger Gouda.

Aktivisten Esraa Abdel Fatah, som själv satt gripen under två veckors tid 2008, menar att det nu är nödvändigt att införa regler för demonstrationer.

-Lagen kommer inte att påverka de medborgerliga fri- och rättigheterna om den formuleras i enlighet med internationella konventioner och med hjälp av en särskild kommitté bestående av framvalda parlamentsledamöter. Om den däremot förhindrar folket att ge uttryck för sina åsikter så råder det inget tvivel om att tiden av frihet för Egypten är över för alltid, säger Esraa Abdel Fatah till IPS.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(a)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Hisham Allam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *