Luckor kan urholka certifiering för konfliktfria mineraler

Washington, 131112 (IPS) – Arbetet för att certifiera konfliktfria mineraler i regionen kring de stora sjöarna i Afrika går för långsamt vilket kan hota hela certifieringsprocessen, varnar experter.

Internationella insatser har lett till att militanta grupper förlorat intäkter från gruvdriften i Rwanda, Kongo och andra grannländer samtidigt som leverantörskedjor inom bland annat den globala elektronikindustrin blivit hårdare granskade. En ny undersökning gjord av amerikanska Enough Project visar att allt färre rebellgrupper är involverade i gruvindustrin i östra Kongo.

Men fortfarande saknas några viktiga delar för att det internationella initiativet för spårbarheten av så kallade konfliktmineraler ska kunna tillämpas fullt ut. Enligt Enough Project har certifieringsprocessen nått ett vägskäl.

-Mineralerna kan vara en stor tillgång och bidra till fred i Kongo och i regionen istället för att orsaka konflikter. Men om Rwanda, Kongo och andra stater inte slutför processen med certifieringen under de närmsta månaderna kan multinationella företag sluta köpa mineraler från regionen om de inte kan garanteras vara konfliktfria, säger Sasha Lezhnev från Enough Project.

Från och med maj 2014 måste alla amerikanska bolag kunna redovisa ursprunget av mineraler som kommer från länder i regionen kring de stora sjöarna. Dodd Frank-lagen som är en ny lagstiftning förbjuder handel med så kallade konfliktmineraler. Även inom EU arbetas för närvarande på en liknande lagstiftning mot användningen av konfliktmineraler.

-Under de senaste två åren har vi sett ett större intresse från företag för att öka spårbarheten av mineraler. De företag vi arbetar med har satsat en hel del resurser på en noggrann genomgång av distributionskedjan, säger Julie Schindall, kommunikationschef på Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC, ett branschinitiativ med fokus på smältverk och raffinaderier.

Hon säger att detta inte enbart skett till följd av ny lagstiftning utan att även trycket från det civila samhället och konsumenter har varit viktigt.

I veckan hålls en stor konferens om konfliktfria mineraler i Rwanda och inför mötet utfärdade Rwanda det första certifikatet för konfliktfria mineraler. Kongos regering uppges förbereda sig på att göra samma sak inom kort.

Enough Project poängterar dock att det är viktigt att certifikaten inte utfärdas innan garantierna är i ordning, så att regeringar inte bara fokuserar på gruvor som är lätta att certifiera. Enough Project uppmanar nu USA, EU och Världsbanken att bidra med tekniskt stöd till elektronikföretagen för att snabba på certifieringsprocessen.

Medan regeringarna i Rwanda och Kongo har infört preliminära åtgärder för att täcka luckor i systemet för inspektion av gruvor och spårning av mineraler har de kritiserats för bristande öppenhet.

-Om systemet lanseras innan det är klart, och om konfliktmineraler skulle certifieras någonstans längs vägen, då har vi ett problem. Trovärdigheten för systemet är den viktigaste komponenten, säger Annie Dunnebacke, från organisationen Global Witness som är en stark förespråkare av certifieringsinitiativet.

Hon tillägger att företag som verkar i regionen kan ta ansvar för sina leverantörskedjor, för att identifiera och minska riskerna för handel med konfliktmineraler.

-Företagen kan ta ansvar och göra undersökningar innan en investering, även om fina certifikat inte är på plats.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(a)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Carey L. Biron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *