Världsbanken kräver insatser mot den illegala timmerindustrin

Washington, 120329 (IPS) – Varannan sekund har ytterligare en yta stor som en fotbollsplan med värdefull skog avverkats av den globala illegala timmerindustrin. Nu uppmanar Världsbanken till lokala och internationella polisinsatser mot den kriminella handeln med hjälp av samma metoder som används mot den organiserade brottsligheten.

De brottsbekämpande institutionerna bör använda sig av samma metoder mot den storskaliga illegala timmerindustrin som man använder för att bekämpa handeln med narkotika och mot pengatvätt, skriver Världsbanken i en ny rapport.

De polisiära insatserna bör kompletteras med förebyggande insatser där konsumenterna får information om problemens omfattning. Dessutom bör man enligt Världsbanken agera för att göra det lättare att se skillnad på legalt och illegalt avverkat timmer.

Vissa miljögrupper som arbetar mot den illegala timmerindustrin menar att den nya rapporten borde få Världsbanken själva att granska sina egna verksamheter.

-Det är ett steg i rätt riktning att Världsbanken ser över vad som bör göras för att minska den illegala skogsavverkningen, men det som verkligen behövs är att Världsbanken granskar sin finansiering av industriella verksamheter som tjänar på legal och illegal skövling av regnskogar, säger Lindsey Allen, vid Rainforest Action Network.

Enligt Allen finansierar Världsbanken bland annat projekt i Papua Nya Guinea och Indonesien som resulterat i röjda skogsmarker.

Andra miljöorganisationer välkomnar rapporten och dess inriktning på skärpta polisiära insatser mot de kriminella organisationer som profiterar på handeln med illegalt virke.

-Människor riskerar sina liv i kampen mot de kriminella gäng som bedriver olaglig verksamhet inne i skogen, men det är de mäktiga och skyddade aktörerna vid sidan av scenen som måste lagföras, säger Faith Doherty vid London-baserade Environmental Investigation Agency, EIA.

EIA har de senaste tolv åren granskat den illegala handeln med timmer i Asien. Doherty säger att kampen mot den illegala handeln med timmer bör föras genom att man spårar var pengarna tar vägen, något som också rekommenderas i rapporten.

-På det sättet riktas uppmärksamheten mot de “oberörbara” uppe i toppen istället för att man griper de fattiga personer som vanligtvis hyrs in för att göra själva jobbet i skogen, säger hon till IPS.

I vissa länder står den illegala skogsavverkningen för mellan 70 och 90 procent av all fälld skog. Det gäller Kambodja, Indonesien, Papua Nya Guinea, Gabon, Bolivia, Ecuador och Peru. Det innebär att såväl staterna som de lokala befolkningarna går miste om stora intäkter, och den kriminella verksamheten göder dessutom korruptionen i dessa länder.

Rapportförfattarna beräknar att den illegala skogsindustrin på global nivå drar in upp emot motsvarande 15 miljarder dollar om året.

Förutom de ekonomiska förlusterna för länderna orsakar skogsskövlingen även svåra problem för lokalbefolkningarna som lever av skogen. Dessutom är miljöeffekterna mycket stora.

Världsbanken understryker att de brottsbekämpande myndigheterna måste fokusera mindre på småtjuvar som fäller skog illegalt för att försörja sina fattiga familjer och istället koncentrera sig på de “kriminella organisationer” som bär ansvaret för verksamheten.

“Alltför ofta är utredningarna – i de få fall där sådana förekommer – amatörmässiga och ofullständiga, och de fåtal fall som hamnar i domstol tenderar att ha en trivial betydelse, där personer som åtalas har begått brott på grund av fattigdom”, skriver rapportförfattarna.

-Vi måste bekämpa den organiserade brottsligheten som sysslar med illegal skogsavverkning på samma sätt som vi bekämpar gangsters som säljer knark eller sysslar med utpressning, säger Jack Pesme, chef för den avdelning inom Världsbanken som ger råd om hur länder ska bekämpa ekonomisk brottslighet.

I rapporten understryks behovet av att granska hur förtjänsterna från den illegala skogsavverkningen flyttas från bank till bank, i syfte att kunna identifiera ledarna för verksamheten, samt de korrumperade tjänstemän som tar emot mutor.

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *